KATEGORIJE

Rezultati evaluacije – UNIRI plus projekti

24.08.2021. / vijesti / znanstvenici

U nastavku donosimo rezultate evaluacije godišnjih izvješća UNIRI-plus projekata – privremenu rang-lista projekata predviđenih za nastavak financiranja.

Nakon provedenog sadržajnog vrednovanja podnesenih izvještaja prema Okvirnim kriterijima navedenim u tekstu Natječaja UNIRI-plus projekti, objavljuje se privremena rang-lista znanstvenih projekata predviđenih za nastavak financiranja u drugoj godini provedbe.

PRIVREMENA RANG-LISTA

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore na objavljene privremene rezultate najkasnije do petka, 3. rujna 2021. Prigovori se podnose u pisanoj formi (potpisani PDF dokument) te se dostavljaju mailom Uredu za znanost na e-adresu projektiuniri@uniri.hr. Prigovori pristigli nakon naznačenog roka neće se uzimati u razmatranje. O prigovorima odlučuje rektorica, uz prethodno mišljenje Povjerenstva za prigovore koje se sastoji od izabranih članova Savjeta za znanost.

Uvid u evaluacijske obrasce bit će dostupan na mrežnim stranicama projekata pod karticom “Izvještaji” označenom crvenom bojom.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI