KATEGORIJE

REZULTATI NATJEČAJA “STIMULATIVNE POTPORE 2021”

15.04.2022. / vijesti / znanstvenici

Nakon provjere sukladnosti prijava propozicijama Natječaja te temeljem preporuka Povjerenstva za prigovore na rezultate natječaja „UNIRI – STIMULATIVNE POTPORE 2021″ (stimulativne potpore voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata koji daju supstancijalan znanstveni i materijalni doprinos znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci), objavljuje se konačna lista projekata predviđenih za financiranje.

Odluka s konačnom listom stimulativnih potpora

Skip to content