KATEGORIJE

Rezultati natječaja ”Stimulativne potpore 2023.”

14.05.2024. / vijesti / znanstvenici

Nakon provjere sukladnosti prijava propozicijama Natječaja, a na temelju preporuka Povjerenstva za prigovore na rezultate natječaja „UNIRI – STIMULATIVNE POTPORE 2023″ (stimulativne potpore voditeljima nacionalnih ili međunarodnih kompetitivnih projekata koji daju supstancijalan znanstveni i materijalni doprinos znanstvenoj djelatnosti Sveučilišta u Rijeci), objavljuje se konačna lista projekata predviđenih za financiranje.

Odluka o dodjeli stimulativnih potpora s konačnom listom projekata

Skip to content