KATEGORIJE

Rezultati natječaja za financijsku potporu znanstvenim časopisima sveučilišta u rijeci u 2020. godini

09.10.2020. / vijesti / znanstvenici

Sukladno odredbama Natječaja za financijsku potporu znanstvenim časopisima Sveučilišta u Rijeci u 2020. godini koji je objavljen 17. lipnja 2020., KLASA: 644-01/20-01/52, URBROJ: 2170-57-01-20-1, rektorica donosi konačnu Odluku o rezultatima i raspodjeli sredstava. 

Odluku rektorice možete preuzeti OVDJE.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI