KATEGORIJE

Riječki tim na YUFE D&I sastanku u Rimu

23.09.2022. / vijesti / diversity

Predstavnici Sveučilišta u Rijeci i članovi tima za različitost i uključivost, Daria Glavan Šćulac, Ana Tomaško Obradović, Sandra Nuždić i Tino Vodanović, posjetili su u rujnu Sveučilište Tor Vergata u Rimu. U sklopu YUFE radnog paketa posvećenog unaprjeđenju različitosti i inkluzivnih politika i praksi u YUFE mreži i partnerskim sveučilištima, sastanci u Rimu obuhvatili su razmjenu iskustava i dobrih praksi okupljenih predstavnika i predstavnica sedam YUFE sveučilišta.

Sveučilište Tor Vergata predstavilo je brojne inicijative kojima unaprjeđuje položaj osoba u podzastupljenom području ili ranjivom položaju, kao što su uredi dobrodošlice za strane studente, Odbor za jamstvo jednakih mogućnosti, dobrobiti radnika i antidiskriminacije (CUG), Povjerenstvo za inkluziju studenata s invaliditetom i specifičnim poteškoćama u učenju (Caris) i dr. Predstavljen  je i projekt Crossing Gender Boundaries u okviru kojega se održavaju okrugli stolovi i okuplja ekspertiza iz područja rodne ravnopravnosti u komunikacijama, inkluzivnog i diferencijalnog obrazovanja, osnaživanja žena u područjima podzastupljenosti te održivosti inicijativa.

Rimsko sveučilište već 16 godina provodi program „Didaktika u zatvoru“ (tal. Didattica in Carcere) u okviru kojeg sveučilišni profesori volonterski drže nastavu zatvorenicima zatvora Rebibbia s jasnim ciljem – pružiti im ustavom zajamčeno pravo na obrazovanje. Sudionici posjeta imali su priliku čuti (i čitati!) intimna svjedočanstva zatvorenika o tome kako su im pružene prilike učenja o književnosti, kazalištu, umjetnosti, pravu, ekonomiji pomogle u integraciji u zajednicu po izlasku iz zatvora.

Karen Bush sa Sveučilišta u Essexu i Cassandra Ellerbe sa Sveučilišta u Bremenu održale su radionicu o privilegijama, moći i uključivanju onih koji se u društvu, radnoj okolini i akademskom okruženju mogu percipirati ili identificirati različitima od „tradicionalnih“ članova zajednice. Radionica je bila usmjerena na osvješćivanje stvarnih ili percipiranih prednosti koje imamo zbog određenih vlastitih osobina, a poruka jasna – osvješćivanje i razumijevanje vlastitih privilegija preduvjet su promjene u nama i potiču našu odgovornost i brigu za uključivije, ravnopravnije društvo.

Predstavnice riječkog Sveučilišta predstavile su publikaciju Smjernice o uključivoj komunikaciji: Uporaba rodno osjetljiva jezika na Sveučilištu u Rijeci koja će se s početkom nove akademske godine naći u rukama studenata, studentica i osoblja Sveučilišta. Prepoznajući važnost jezika kojim se odražavaju stavovi, ponašanja i norme, Smjernicama se želi senzibilizirati komunikacija u sveučilišnom okruženju te potaknuti adekvatan angažman osoblja i studenata/studentica na perpetuirajuće oblike rodne nejednakosti i pronalaženje novih primjerenih komunikacijskih rješenja.

Smjernice je izradila radna skupina Vijeća za rodnu ravnopravnost u skladu s Planom rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci 2021. – 2025. te Izjavom Senata o uporabi rodno osjetljivog jezika na Sveučilištu u Rijeci, uz podršku Obzor 2020 projekta „Supporting and Implementing Plans for Gender Equality in Academia and Research“ – SPEAR.

Skip to content