Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti

U listopadu na Odsjeku za kulturalne studije Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci kreće novi kolegij ”Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti”, temeljen na metodi društveno korisnog učenja.

Ovo je prvi kolegij u Hrvatskoj koji kroz metodu društveno korisnog učenja omogućuje studentima/icama upoznavanje s temama ljudskih prava, LGBTIQ tematike, rodne ravnopravnosti, rodno uvjetovanog nasilja, feminističke i rodne teorije te teorije seksualnosti kroz njihovu primjenu u organizacijama civilnog društva i direktan rad u lokalnoj zajednici.

Prvo predavanje predviđeno je u utorak, 15.10.2019. u učionici 701 (Sveučilišna avenija 4, 51000 Rijeka).  Izvedbeni plan kolegija uskoro će biti dostupan na web stranicama Filozofskog fakulteta. Ovaj kolegij dio je C modula, dakle on je communis (eksterni), što znači da ga mogu upisati svi/e zainteresirani/e studenti/ice Sveučilišta u Rijeci diplomskih studija (1. i 2. godina) te studenti/ice 4. i 5. godine integriranih studija.

Detalji o upisu:

Studenti/ice koji nisu s Filozofskog fakulteta i nemaju upise predmeta putem studomata (online), za upis na kolegij moraju se javiti u studentsku službu na matičnom fakultetu na datume upisa. Studentskim službama poznat je način kako se student/ica s njihove matične institucije može upisati na kolegij druge institucije. Načini upisa se razlikuju, stoga će kod nekih biti slučaj da student/ica ispuni obrazac za upis kolegija c modula (communis, eksterni) te se ispunjeni obrazac predaje u Centar za ženske studije (Filozofski fakultet, 8. kat, soba 815). Ukoliko je praksa takva da u vašoj studentskoj službi ne izdaju obrazac za upis, za prijavu na kolegij dovoljno je poslati e-mail na službenu mail adresu Centra: czs@uniri.hr. U mailu je potrebno navesti ime i prezime, puni naziv fakulteta i godinu studija, a kao predmet navesti Prijava na kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti.

Studenti/ice s Filozofskog fakulteta imaju upise predmeta (diplomski studij) putem studomata od četvrtka, 3.10. do petka, 4.10.2019. Studentima/icama će biti vidljiv popis predmeta c segmenta. Potrebno je označiti kućicu pored naziva kolegija. Način upisa putem studomata jasno je opisan na službenim stranicama Fakulteta.

Studenti/ice s Filozofskog fakulteta kojima se ne pojavi popis c modula kolegija, s obzirom na unutarnju dinamiku i pravila na pojedinim odsjecima Fakulteta, potrebno je javiti se u studentsku službu Filozofskog fakulteta i provjeriti način upisa kolegija c modula koji se izvode na matičnoj instituciji. Ukoliko dobijete obrazac za upis kolegija c modula (communis, eksterni), ispunjeni obrazac predaje se u Centar za ženske studije (Filozofski fakultet, 8. kat, soba 815). Ukoliko je praksa takva da u studentskoj službi ne izdaju obrazac za upis, za prijavu na kolegij dovoljno je poslat e-mail na službenu mail adresu Centra: czs@uniri.hr. U mailu je potrebno navesti ime i prezime, puni naziv fakulteta (Odsjeka) i godinu studija, a kao predmet navesti Prijava na kolegij Rod, seksualnost, identiteti – od opresije do ravnopravnosti.

Prijave putem maila i/ili ispunjeni obrasci zaprimaju se od utorka, 1.10. do petka, 4.10.2019. do 15.00 sati. Studenti/ice FFRI-a koji se prijavljuju putem studomata imaju jasno navedena uputstva za prijavu kolegija na službenim stranicama Filozofskog fakulteta.

Sve dodatne informacije moguće je dobiti, kao i podnijeti pirijavu na e-adresu Centra czs@uniri.hr.