KATEGORIJE

S3D KRATKO PREDAVANJE: Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava

02.02.2023. / vijesti / treća dob

prof. dr. sc. Serđo Kos s Pomorskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održat će u srijedu, 8. veljače 2023. s početkom u 17 sati u učionici 107, na Filozofskom Fakultetu, kratko besplatno predavanje “Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava”.

Vrijeme: srijeda, 8.2.2023. u 17h,

Mjesto: učionica 107, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci (Sveučilišna avenija 4, Rijeka)

Predavačica: prof. dr. sc. Serđo Kos, Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci

Kontakt: serdjo.kos@pfri.uniri.hr

Sažetak:

Prezentacija je koncepcijski podijeljena u dva dijela. U prvom dijelu prikazan je teorijski uvod u satelitsku navigaciju u kojem se obrađuju osnovne komponente satelitskih navigacijskih sustava, sinkronizacija vremena, glavni izvori relativističkih efekata u GNSS sustavima, zajednički geoprostorni koordinatni sustav, princip rada GPS sustava, principi satelitskog određivanja korisničkog položaja, temeljni princip trilateracije te određivanje presjecišta sfera korisničkog položaja.
U drugom dijelu dan je skraćeni prikaz rezultata nekih istraživanja provedenih na UNIRI znanstvenom projektu „Istraživanje okolišnih utjecaja na rad satelitskih navigacijskih sustava u pomorskoj navigaciji“. Iskazani su osnovni ciljevi znanstvenog istraživanja, vodeća hipoteza istraživanja, očekivani znanstveni doprinos istraživanja te niz dobivenih rezultata istraživanja provedenih na ovom projektu. Kao posebnost valja istaknuti prikaz rezultata istraživanja učinaka aktivnosti vulkana Etna na značajke ponašanja ukupnog sadržaja elektrona (TEC) u ionosferi te vremensku korelaciju gustoće protona i magnitude potresa unutar Teorije potresa pobuđenih Sunčevim djelovanjem: Studija slučaja M = 6,4 u Hrvatskoj u prosincu 2020. godine.

O predavaču:

prof. dr. sc. Serđo Kos,

Prof. dr. sc. Serđo Kos je redoviti profesor u trajnom zvanju i kapetan duge plovidbe. U dva mandata bio je dekan Pomorskog fakulteta u Rijeci, a u četiri mandata obnašao je dužnost Predstojnika Zavoda za nautičke znanosti. Ukratko znanstveno-istraživački interesi prof. Kosa iskazani su u sljedećim domenama: Teorija loksodromske i ortodromske navigacije, Terestrička, Astronomska, Elektronička navigacija, Satelitska navigacija, Satelitski i inercijalni navigacijski sustavi – (Pogreške ionosferskog/troposferskog kašnjenja kod GNSS sustava, Položajno raspršenje točnosti kod GNSS sustava, Pogreške satelitskog određivanja položaja zbog ekstremnih ionosferskih i geomagnetskih poremećaja, GeoRSS sustavi i tehnologije, pogreške inercijalnih navigacijskih sustava, ….), Multimodalne transportne mreže, Intermodalni, /multimodalni transportni sustavi, Optimizacija i simulacija u pomorskom prometu te procjena rizika korištenja elektroničkih navigacijskih uređaja. Zbog značajnog znanstvenog doprinosa razvoju teorije loksodromske navigacije u Royal Geographical Society u Londonu primio je iz ruku princa Filipa, supruga britanske kraljice Elizabete II, međunarodno priznanje britanskog Kraljevskog Instituta za navigaciju. Član je više od 14 međunarodnih znanstvenih institucija, a posebno treba naglasiti da je bio jedini član Vijeća Kraljevskog Instituta za navigaciju iz Londona, koji nije državljanin krunskih zemalja Commonwealth-a. U Bašku je doveo istaknutu Konferenciju o satelitskoj navigaciji i UN-ovu radionicu. Od 02.12.2013. – 04.12.2013. godine Prof. Kos je sudjelovao u radu GNSS PhD Summit-a na Universitat der Bundeswehr (University of German Federal Armed Forces) u Minhenu kao član stručnog Povjerenstva za analizu i ocjenu prijava tema za doktorske disertacije iz područja satelitske navigacije. Pored ostalog redoviti je član Akademije tehničkih znanosti Hrvatske i Europske Akademije znanosti i umjetnosti iz Salzburga. U nekoliko proteklih godina bio je istaknuti član Međunarodnog izvršnog odbora (IEB – International Executive Boarda) međunarodne asocijacije pomorskih sveučilišta (IAMU- International Association of Maritime Universities) sa sjedištem u Tokiju. Na Fakultetu je bio nositelj šest kolegija i 18 godina glavni urednik znanstvenog časopisa „Pomorstvo- Scientific Journal of Maritime Research“ kojeg izdaje Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Objavio je više od 180 znanstvenih i stručnih radova u međunarodnim časopisima i Zbornicima s međunarodnih konferencija.
Od 21.04. – 25.04.2013. godine prof. Kos je bio voditelj znanstvene radionice United Nations /Croatia Workshp on the Applications of Global Navigation Satellite Systems – Baška, otok Krk . Radionicu su zajednički organizirali UN Office for Outer Space Affairs – Beč, Vlada Republike Hrvatske i Pomorski fakultet Sveučilišta u Rijeci. Od 2020. godine prof. Kos je Topic Editor za satelitsku navigaciju uglednog međunarodnog znanstvenog MDPI časopisa „Remote Sensing“ (Q1 kvartil za Earth and Planetary Sciences,- miscellaneous, po SCOPUS klasifikaciji časopisa). Od 2021. godine do 2022. godine prof. Kos je Gost Urednik Specijalnog Izdanja: GNSS, Space Weather and TEC Special Features, visoko rangiranog znanstvenog MDPI časopisa „Remote Sensing“, kojeg izdaje MDPI – Multidisciplinary Digital Publishing Institute – Basel, Švicarska.

Skip to content