KATEGORIJE

S3D Terenska nastava u Kabinetu vještina na Kampusu

13.10.2023. / vijesti / treća dob

Predavači s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, održat će u srijedu, 18. listopada 2023. s početkom u 17 sati u zgradi Sveučilišnih odjela (Radmile Matejčić 2), terensku nastavu – posjetKabinetu vještina – simulacijskom centru Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci“.

Vrijeme: srijeda, 18.10.2023. u 17h,

Mjesto: Zgrada Sveučilišnih odjela, Kampus (Radmile Matejčić 2, Rijeka)

Sažetak:

U kabinetu vještina održat će se kratko predavanje i demonstracije vještina potrebnih za pružanje kvalitetne kardiopulmonalne reanimacije. BLS (Basic Life Support) je osnova svake reanimacije, postupak se izvodi bez medicinskih pomagala te je ovaj tečaj pogodan čak i za laike.

Kabinet vještina je specijalizirana učionica ustrojena po uzoru na učionice koje postoje u većini medicinskih učilišta Zapadne Europe i SAD-a. U našem Kabinetu vještina polaznici se podučavaju medicinskim vještinama i znanjima koja su neophodna u izobrazbi liječnika i ostalog medicinskog osoblja, a ne mogu se u potpunosti savladati tijekom kliničke nastave.

Kabinet vještina  doprinosi poboljšanju postotka preživljavanja pacijenata sa zastojem srca, osnovnom zbrinjavanju osoba sa zastojem životnih funkcija i podizanju nivoa spremnosti/motivacije u spašavanju ljudskih života.

Skip to content