Sportska liječnica ordinira na Kampusu

Obavještavamo studente, u prvom redu studente sportaše i sportaše sa smanjenom pokretljivošću, ali i ostale djelatnike Sveučilišta, kao i građene, da je od jučer, 3. veljače 2020. u ambulanti na Kampusu Sveučilišta u Rijeci dostupna još jedna zdravstvena usluga: jednom tjedno ordinirat će sportska liječnica.

Zamjenik primorsko-goranskog župana Marko Boras Mandić, prorektor za znanost i umjetnost Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Alen Ružić, zamjenik gradonačelnika Rijeke doc. prim. dr. sc. Nikola Ivaniš i ravnatelj Doma zdravlja Primorsko-goranske županije doc. dr. sc. Vladimir Mozetič predstavili su jučer, 3. veljače 2020. novu zdravstvenu uslugu u sklopu Ambulante na Kampusu, tzv. Studentske ambulante.

Sportska ambulanta na ovoj će lokaciji raditi svakog prvog ponedjeljka u mjesecu u poslijepodnevnoj smjeni. Prostor ambulante prilagođen je i za pristup sportaša s invaliditetom, a ordinirat će Ester Samaržija Ivanovski, dr. med., specijalistica medicine rada i sporta.

”Sportska ambulanta u Dvorani mladosti na Trsatu (ambulanta medicine rada i sporta) dio je projekta Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke, u okviru kojega medicinski tim Doma zdravlja PGŽ-a posljednje 2 godine pruža obvezne preglede za mlade sportaše iz klubova s područja Rijeke i Županije uz dogovoru sa Sportskim savezom i Zajednicom sportova PGŽ-a”. Taj se projekt pokazao iznimno uspješnim te smo na isti način u dogovoru sa Sveučilištem u Rijeci odlučili sadržaj sportskih pregleda, posebno onih prilagođenih osobama sa smanjenom pokretljivošću, dovesti i u ambulantu na Kampusu”, kazao je ravnatelj Mozetič.

Prorektor Ružić pozdravio je okupljene te zahvalio u ime uprave Sveučilišta i rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić Samaržije partnerima – Primorsko-goranskoj županiji, Gradu Rijeci i Domu zdravlja PGŽ-a. Dodao je: ”Dobili smo ovdje na Kampusu ‘puni pogon’ i to je za naše studente, ali i djelatnike i ostale korisnike od iznimne važnosti. Sveučilišni je Kampus kao dio programa Rijeka EPK 2020, jedno od 27 susjedstava i želimo da popunjavanjem sadržaja Kampus postane ravnopravna gradska četvrt. Ovi medicinski sadržaji svakako su i napori u tom smjeru. Na Kampusu je u planu izgradnja sportske dvorane i Centra za zdravlje, sportsku medicinu i rehabilitaciju”, najavio je prorektor.

”Sportska medicina u cjelini u Hrvatskoj spada u slabije razvijene grane medicine, iako je iznimno važna u prevenciji kod vrhunskih sportaša, ali i kod rekreativaca te posebno djece i mladih koji se bave sportom, danas, kada se u sve ranijoj dobu ulazi u profesionalni sport”, naglasio je zamjenik gradonačelnika Ivaniš.

”Potreba ovakvog oblika ambulante pokazala se prvenstveno zbog dostupnosti svima, a posebno kako bi osobe sa smanjenom pokretljivošću mogle imati pristup usluzi koja ranije nije bila moguća u Dvorani mladosti zbog neadekvatnog pristupa. Ovaj je projekt još jedan dokaz da je Primorsko-goranska županije najbolja u Hrvatskoj, izuzevši Grad Zagreb, po izdvajanju sredstava za sport. Zdravstveno praćenje mladih sportaša od iznimne je važnosti, jer tijelo mora moći pratiti napore sve zahtjevnijeg profesionalnog sporta. S druge strane želimo promovirati prevenciju, rekreaciju i zdrav način života, posebice kod mladih”, zaključio je zamjenik župana Boras Mandić.