KATEGORIJE

Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE, 2018. – 2021.

09.10.2018. / vijesti / eu projekti

Sveučilištu u Rijeci odobren je projekt Strateška internacionalizacija diplomskih studija matematike i biotehnologije – OPTILIFE financiran iz Europskog socijalnog fonda (ESF), Operativni program „Učinkoviti ljudski potencijali” 2014.-2020.

Koordinator projekta je Sveučilište u Rijeci s Odjelom za biotehnologiju i Odjelom za matematiku, a partneri na projektu su Filozofski fakultet u Rijeci i tvrtka LogIN d.o.o. 

Provedba projekta započela je 12. listopada 2018. godine i trajat će tri godine. Vrijednost projekta je 1.799.346,08 kn. 

Projektom OPTILIFE omogućit će se povećanje kvalitete i jačanje kapaciteta Sveučilišta u Rijeci za internacionalizaciju kroz razvoj i izvedbu prve godine novog diplomskog studija „Biotehnološka istraživanja znanosti o životu“ te razvoj novog modula Optimizacija i izvedbu dijela studija „Diskretna matematika i primjene“ temeljenih na novim zahtjevima tržišta rada. Projekt ima za cilj poticati znanstvenu izvrsnost, mobilnost, poboljšati kvalitetu i relevantnost visokog obrazovanja kroz internacionalizaciju visokog obrazovanja.  

Ako želite saznati više o ovim studijima, možete posjetiti:

Projektom će se pridonijeti kvaliteti i relevantnosti visokog obrazovanja te povećanju broja studijskih programa i modula na stranim jezicima uz jačanje kompetencija studenata i osoblja visokog učilišta. Razvojem studija na engleskom jeziku unaprijedit će se vještine i proširiti znanja nastavnog i nenastavnog osoblja te studenata što ujedno potiče mobilnost i privlačenje budućih studenata. Interdisciplinarnim pristupom i fokusom na vještine potrebne za istraživanje, studentima će biti omogućena kvalitetna priprema za buduću istraživačku karijeru, bit će kompetitivni pri prijavljivanju na doktorske studije kao i prilikom zapošljavanja.

Kontakt: esf_ivo@uniri.hr

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.

www.strukturnifondovi.hr

Skip to content