KATEGORIJE

Studenti – korisnici tableta

03.11.2020. / vijesti / studenti

Slijedom provedenog Javnog poziva (KLASA: 604-02/20-01/09, URBROJ: 2170-57-03-20-1, od 1. listopada 2020. godine), Sveučilište u Rijeci objavljuje listu studenata koji su ostvarili pravo na korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade.

LISTA STUDENATA

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI