KATEGORIJE

Sveučilište pristupilo koaliciji EK za reformu načina valorizacije istraživačkoga rada

25.03.2022. / vijesti / znanstvenici

Nakon opsežnih konzultacija provedenih sa različitim dionicima, Komisija je u izvješću Towards a reform of the research assessment system objavljenom krajem 2021. godine predstavila rezultate savjetovanja, utvrdila ciljeve koje bi reforma trebala ostvariti te predložila koordinirani pristup kroz osnivanje europske koalicije organizacija koje provode ili financiraju istraživanja, a čiji bi rad rezultirao izradom zajedničkog sporazuma o koracima u provedbi reforme.

Nastavno na objavljeni javni poziv za dostavu iskaza interesa, inicijativu Komisije dosad je podržalo tristotinjak europskih organizacija, objedinjenih oko prepoznate potrebe za definiranjem zajedničkih ciljeva, načela i aktivnosti kojima će se facilitirati reforma sustava, a koja bi trebala rezultirati promjenom kriterija pri valorizaciji istraživačkoga rada, pri čemu bi fokus osim na broju i vrsti objavljenih radova bio i na istorazinskom kvalitativnom vrednovanju doprinosa istraživača te uvažavanju različitih mjerljivih indikatora.

Inicijativu Europske komisije podržao je niz europskih organizacija i umreženja, među njima i YERUN  mreža u čijem radu Sveučilište u Rijeci sudjeluje od 2021. godine, a čija je predstavnica na poziv Europske komisije uključena u ekspertnu radnu skupinu inicijative.

Skip to content