KATEGORIJE

Sveučilište u Rijeci – društveno angažirano sveučilište

27.09.2019. / vijesti / sveučilište i društvo

Tijekom 24. i 25. rujna 2019. godine, na Rektoratu je održan radni (piloting) posjet u okviru međunarodnog projekta „Towards a European Framework for Community Engagement of Higher Education (TEFCE)“ u čijoj provedbi sudjeluju Sveučilište u Rijeci i Grad Rijeka te inozemni partneri.

Tijekom dvodnevnog programa na Rektoratu su predstavljeni uspješni rezultati Projekta proizašli iz višemjesečnog rada projektnog tima Sveučilišta u Rijeci, Grada Rijeke i partnera u procesu primjene inovativnog alata konkretnih mjera za procjenu, poticanje i pozicioniranje  angažmana Sveučilišta u široj zajednici. Riječki je tim vrijedno radio na provedbi ovog procesa, do sada prikupivši impozantan broj (čak 50) pozitivnih praksi suradnje sa zajednicom, što dokazuje kako kao Sveučilište odgovaramo na brojne potrebe i izazove današnjeg društva.

Uz sudjelovanje rektorice prof. dr. sc. Snježane Prijić-Samaržija i pročelnice Odjela za odgoj i školstvo Grada Rijeka, gospođe Sande Sušanj, dio dobrih praksi prezentirali su članovi naše sveučilišne zajednice s partnerima: Ana Ajduković (Centar za ženske studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci i Iva Davorija (Udruga za ljudska prava i građansku participaciju PaRiter), predstavnici studenata i Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci Pegi Pavletić, Marija Špoljarić i Slobodan Šolaja, doc.dr.sc Sarah Czerny (Odsjek za kulturalne studije, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci), prof. dr. sc. Rajka Jurdana Šepić (Odjel za fiziku Sveučilišta u Rijeci) i Kristina Tolić (Sveučilište u Rijeci, Studentski kulturni centar) te Boris Golob (Step Ri Znanstveno-tehnologijski park Sveučilišta u Rijeci.

Uz još tri europska sveučilišta i grada (Dresden, Dublin i Twente), Rijeka aktivno sudjeluje u pilotiranju spomenutog inovativnog alata, a čija se relevantnost i kvaliteta potvrđuje od strane europskih visokih učilišta i stručnjaka na ovom važnom projektu.

Podsjećamo, jedan od četiri prioriteta djelovanja u sklopu Obnovljenog programa EU-a za modernizaciju visokog obrazovanja (2017) jest osigurati da visokoškolske institucije nisu izolirane, već da budu zajednice za razvoj građanskog uma povezane sa svojim zajednicama, čemu se izravno doprinosi kroz projekt TEFCE.

Projekt TEFCE provodi se uz financijsku podršku Europske komisije u okviru programa Erasmus+ kroz shemu financiranja Ključna aktivnost 3: Europski projekti buduće suradnje u području obrazovanja i osposobljavanja.

Ovim putem zahvaljujemo se svima koji su doprinijeli procesu prikupljanja pozitivnih praksi suradnje našeg Sveučilišta sa zajednicom.

Riječki tim na projektu TEFCE čine: prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija, rektorica Sveučilišta u Rijeci, izv. prof. dr. sc. Bojana Ćulum Ilić, Filozofski fakultet u Rijeci, Daria Glavan Šćulac, Sveučilište u Rijeci, Mirela Pašić, Odjel za odgoj i školstvo, Grad Rijeka, Ivana Klarin, Sveučilište u Rijeci. Više o projektu: www.tefce.eu

Skip to content