KATEGORIJE

UNIRI postalo punopravni član YUFE-a

01.07.2020. / vijesti / o sveučilištu

Nakon pridruživanja YUFE inicijativi u prosincu 2018. i sudjelovanja u YUFE projektu kao pridruženi partner od lipnja 2019., Sveučilište u Rijeci s ponosom objavljuje da su stalni napori i aktivni angažman rezultirali promjenom statusa u punopravnog člana YUFE konzorcija. Status punopravnog člana dodijelila je Europska komisija na službeni zahtjev YUFE saveza. Sveučilište u Rijeci sada ima isti status kao i ostala sveučilišta iz Belgije, Cipra, Engleske, Finske, Njemačke, Italije, Nizozemske, Poljske i Španjolske, a time preuzima još veću odgovornost u stvaranju prvog europskog sveučilišta budućnosti otvorenog svim domaćim i stranima studentima svih profila.

Punopravno članstvo od velikog je značaja i za Sveučilište i za regiju, jer je jedan od YUFE-ovih strateških ciljeva uspostaviti suradnju s lokalnim tvrtkama i dionicima, lokalnim stanovnicima i zajednicama kako bi pridonijeli rješavanju lokalnih i europskih izazova. To će se sada lakše postići jer je formalni status Sveučilišta u Rijeci jednak onome drugih sveučilišta iz YUFE saveza. Budući da su Sveučilište u Rijeci i Sveučilište „Nikola Kopernik” u Torunu postali punopravni članovi YUFE saveza, YUFE zajednica sada postaje još raznovrsnija i pokazuje uključenost različitih europskih regija, što demonstrira izrazitu europsku orijentaciju saveza YUFE.

Prof. dr. Martin Paul, rektor Sveučilišta u Maastrichtu i predsjednik YUFE saveza, podijelio je uzbudljive vijesti: „Integracija Sveučilišta ‘Nikola Kopernik’ i Sveučilišta u Rijeci kao punopravnih partnera u YUFE savezu predstavlja prekretnicu ne samo za ovu instituciju već i za cijeli savez. To je službena potvrda značajnog napretka koji je YUFE već postigao u izgradnji saveza sveučilišta koji povezuje sve dijelove Europe. Nadamo se da će naš inkluzivni pristup okupljanja akademskih institucija, osoblja i studenata iz različitih zemalja, kultura i područja biti uspješan u provođenju zajedničke vizije i akcija, koje nam omogućavaju da postanemo pravo europsko sveučilište temeljeno na izvrsnosti, jednakosti i međusobnom poštovanju.”

Nakon primitka službene potvrde, rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija izjavila je: „Status punopravnog člana YUFE saveza od velikog je strateškog značaja za Sveučilište u Rijeci i sve njegove studente, istraživače i zaposlenike koji će sada imati pristup brojnijim oblicima mobilnosti, studija, istraživanja i razvoja. Više puta smo naglašavali da je misija YUFE saveza u potpunosti usklađena s misijom i vizijom Sveučilišta u Rijeci, a to je dijeliti zajedničku predanost europskoj ideji, a mi smo jednako sigurni u presudnu ulogu sveučilišta u budućnosti Europe. Inicijativa Europskih sveučilišta, koja poseban naglasak stavlja na kvalitetu projekta YUFE saveza, važna je za cjelokupni europski prostor visokog obrazovanja i europski istraživački prostor, a punopravno članstvo Sveučilišta u Rijeci u YUFE savezu nesumnjivo će pridonijeti boljem položaju Republike Hrvatske u Europskoj uniji. Tako će se i smanjiti jaz između sveučilišta u državama članicama EU13, koje su posljednje ušle u Europsku uniju, a tu ubrajamo i Hrvatsku, i sveučilišta u zemljama članicama EU15. Zahvaljujući otvorenosti i inkluzivnosti članova YUFE saveza – kako u ranijim fazama, dok smo bili pridruženi partner, tako i sada – nismo primijetili različit tretman niti u jednom segmentu našeg rada, jer su nam svi partneri omogućili jednako sudjelovanje u aktivnostima. Međutim, punopravno partnerstvo donijet će sa sobom i dodatne ugledne prednosti i promjenu statusa, kao i priliku za stjecanje dodatnih prednosti kroz naš zajednički rad.”

„Na kraju, moram zahvaliti svim članovima YUFE strateškog odbora na podršci, a posebno predsjedniku YUFE saveza prof. dr. Martinu Paulu, direktorici Danieli Trani i cijelom timu na velikom trudu, kontinuiranoj podršci i međusobnom poštovanju koje nadilazi uobičajena partnerstva i otvara prostor za novo shvaćanje sveučilišta i građanskih prijateljstava”, zaključila je rektorica.

YUFE savez predstavlja veliko strateško partnerstvo uspostavljeno između deset mladih sveučilišta iz deset europskih zemalja, koja su se udružila s četirima pridruženim partnerima s temeljnim kompetencijama u području zapošljavanja i inkluzivnosti. YUFE želi napraviti radikalnu promjenu u europskom visokom obrazovanju, predstavljajući se kao vodeći model mladog, neelitističkog, otvorenog i uključivog europskog sveučilišta usmjerenog na studente. YUFE je jedinstveni ekosustav koji povezuje sveučilišta sa zajednicama, a temeljit će se na suradnji visokoobrazovnih institucija, javnog i privatnog sektora te građana diljem Europe.

Skip to content