KATEGORIJE

TEFCE Toolbox za društveni angažman visokih učilišta

30.11.2020. / vijesti / eu projekti

Objavljen je najvažniji rezultat projekta TEFCE – TEFCE Toolbox, instrument koji pomaže sveučilištima identificirati njihov društveni angažman, gdje i kako unaprijediti svoje djelovanje na društvene izazove, te nadzirati ih i vrednovati.

Toolbox je razvijen i pilotiran tijekom dvogodišnjeg procesa u kojem je bilo uključeno 180 stručnjaka i sudionika iz osam zemalja EU članica. Ovaj alat predstavlja inovativan i sveobuhvatan okvir za podršku sveučilištima u njihovom društvenom angažmanu.
Alatom se mogu identificirati prakse društvenog angažmana, analizirati njihova dostignuća i mogućnosti za unapređenje u sedam tematskih dimenzija. Dostupan je kao potpuno open-access alat na poveznici.

Skip to content