KATEGORIJE

Treći krug „UNIRI-INOVA“ natječaja – prijave do 10. listopada

02.10.2023. / vijesti / inova natječaji

Sveučilište u Rijeci, u okviru sredstava Programskih ugovora za financiranje znanstvene i umjetničke djelatnosti, raspisalo je u rujnu treći krug Natječaja za institucijsko financiranje interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata koji uključuju dionike iz gospodarstva i/ili zajednice „UNIRI-INOVA“.   

Natječaj je namijenjen financiranju odnosno sufinanciranju interdisciplinarnih znanstveno-razvojnih projekata znanstvenika Sveučilišta u Rijeci u suradnji i kroz umrežavanje s partnerima iz pripadajućeg inovacijskog ekosustava, a što uključuje partnere i dionike iz komplementarnih dijelova tzv. peterostruke inovacijske uzvojnice, sve s ciljem dvosmjernog transfera znanja te posljedičnog regionalnog ekonomskog i društvenog razvoja.   

Svrha Natječaja je podrška i poticaj postizanju ciljeva te kvantitativnih i kvalitativnih pokazatelja Strategije Sveučilišta za period 2021.-2025., ali i međunarodno relevantnih pokazatelja te ciljeva Europske strategije za sveučilišta.  

Putem Natječaja rasporedit će se ukupno do 35.000 eura, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 7.000 eura.    

Prijave na UNIRI-INOVA Natječaj, s ispunjenim te od čelnika sastavnice potpisanim obrascem koji je dan u prilogu Natječaja podnose se u elektroničkom obliku zaključno do 10. listopada 2023. godine.

Tekst Natječaja  

Prijavni obrazac 

Najčešće postavljena pitanja (ažurirano: 1.09.2023.) 

Skip to content