KATEGORIJE

U Palači Moise otvorena izložba ”Intuicija”

01.06.2023. / vijesti / 50UNIRI

U petak, 26. svibnja 2023. u Palači Moise je otvorena izložba ”Intuicija” u organizaciji Sveučilišta u Rijeci, kojom je na Cresu započelo obilježavanje 50. obljetnice osnutka Sveučilišta u Rijeci. Na izložbi koja je postavljena u sklopu projekta ”Umjetničko-oblikovne prakse u globalnom kontekstu održivog razvoja i učenja kroz zalaganje u zajednici”, nositeljice Darije Žmak Kunić, umjetnice 𝐋𝐚𝐫𝐚 𝐁𝐚𝐝𝐮𝐫𝐢𝐧𝐚, 𝐉𝐚𝐬𝐧𝐚 𝐒̌𝐢𝐤𝐚𝐧𝐣𝐚, 𝐌𝐞𝐥𝐢𝐭𝐚 𝐒𝐨𝐫𝐨𝐥𝐚 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜̌𝐢𝐜́, 𝐍𝐚𝐝𝐢𝐣𝐚 𝐌𝐮𝐬𝐭𝐚𝐩𝐢𝐜́, 𝐌𝐢𝐫𝐧𝐚 𝐊𝐮𝐭𝐥𝐞𝐬̌𝐚, 𝐂𝐞𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢𝐧𝐚 𝐕𝐢𝐜̌𝐞𝐯𝐢𝐜́, 𝐈𝐯𝐚 𝐆𝐨𝐛𝐢𝐜́ 𝐢 𝐃𝐚𝐫𝐢𝐣𝐚 𝐙̌𝐦𝐚𝐤 𝐊𝐮𝐧𝐢𝐜́ izložile su svoje radove.

Više o izložbi:
Zaštiti, sačuvati trenutak u kojem se poput bljeska pojavi bliskost s drugim tko god to bio, čist oblik je pažnje. Intuiciju obilježavaju brzina i blizina, često nedostatak riječi i poklon-gesta. Zanemarena je civilizacijski kao pristup, jer nije dovoljna kao dokaz. U umjetnosti, međutim, INTUICIJA osvaja svojom paradoksalnom snagom. Zašto argumentirati, remetiti čistu formu pažnje riječima koje bi je trebale podržavati, kada u neizrecivom, ali velikodušnom potezu, intuitivno može izraziti razlog dobrote i ljepote, snage i života?

Skip to content