KATEGORIJE

UniDesign – otvorene prijave za međunarodni edukativni program

11.02.2021. / vijesti / međ. suradnja

Univerzalni i inkluzivni dizajn za bolji ljudski okoliš (UniDesign) međunarodni je multidisciplinarni i interdisciplinarni edukativni program Građevinskog fakulteta u Rijeci, nositeljice doc. dr. sc. Ive Mrak, sa suradnicima, predavačima i mentorima i s drugih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i Sveučilišta u Zagrebu, ali i iz Australije, Belgije, Italije, Poljske i SAD-a.

UniDesign obrađuje teme univerzalnog i inkluzivnog dizajna iz perspektive arhitekture, građevinarstva, obrazovanja, umjetnosti, dizajna, tehnologije, filozofije i kulturalnih studija, a namijenjen je polaznicima također multidisciplinarnih profila iz svih dijelova svijeta.

Program će se odvijati u razdoblju od ožujka do svibnja 2021. godine isključivo online na engleskom jeziku s dijelom koji obuhvaća online predavanja renomiranih predavača (vidjeti suradnike na programu i letku), a potom i praktičan rad polaznika u mentorstvu istih predavača.

Prijaviti se mogu svi zainteresirani za teme univerzalnog i inkluzivnog dizajna putem MS prijavnog obrasca ili Google prijavnog obrasca do 28. veljače 2021.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI