KATEGORIJE

UNIRI CLASS: konačne liste dobitnika potpora

21.11.2022. / vijesti / natječaji

Sveučilište u Rijeci objavljuje konačne liste projekata kojima se odobrava financiranje na temelju natječaja za dodjelu sredstava potpore istraživačko-razvojnim projektima u obrazovanju UNIRI CLASS i to za programske linije A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje, A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju i A3 Praktične kompetencije za budućnost.

Programska linija A1 – konačna lista projekata
Programska linija A2 – konačna lista projekata
Programska linija A3 – konačna lista projekata

Skip to content