KATEGORIJE

UNIRI paneli: “Emergency Exit/Nužnost izlaza”

13.09.2022. / vijesti / sveučilište i društvo

Na UNIRI panelima na Kampusu postavljena je nova izložba studentskih radova nastalih u sklopu većeg istoimenog projekta „Emergency Exit/Nužnost izlaza“ čiji je voditelj izv. prof. mag. art Tomislav Brajnović, APURI, a suradnici su izv. prof. mag. art. mr. sc. Ingeborg Fülepp, CIM APURI, izv. prof. dr. sc. Vedrana Mikulić-Crnković Fakultet za matematiku, izv. prof. dr. sc Ana Meštrović, Fakultet informatike i digitalnih studija, doktorandica FFRI, mag. art. Dijana Protić.

Izložbu, koju je moguće pogledati do 3. listopada ove godine, službeno su otvorile doc. art. Darija Žmak Kunić, mr. art., prodekanica za umjetničko-znanstvenu djelatnost Akademije primijenjenih umjetnosti, izv. prof. mag. art. mr. sc. Ingeborg Fülepp, suradnica na projektu, CIM APURI (Centar za inovativne medije), Jana Ažić, voditeljica Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci te Marko Mrvoš, APURI student i jedan od autora izložbe.

Osim vizualizacije znanstvenih istraživanja, cilj je izložbe interdisciplinaran pristup pronalaženju rješenja problema uzrokovanih pandemijom. Izložba tako prikazuje novomedijsku umjetnost koja sadrži prikaze radova multimedijalne umjetnice, APURI studentice Gaie Radić te radove studenta Marka Mrvoša, također s Akademije, koji je uz pomoć umjetne inteligencije napravio zanimljive vizualizacije komentara objavljenih na društvenim mrežama. Predstavljeni su i radovi Anastasie Marčelja s Nove akademije likovnih umjetnosti iz Milana koja je napravila vizualizaciju unutarnjih frekvencija čovjeka koje se bilježe pomoću objekta Muse, alata koji se u neuroznanosti koristi za obradu signala mentalne aktivnosti.

Izložba je postavljena uz financijsku potporu Studentskog kulturnog centra Sveučilišta u Rijeci, dok je cjelokupan projekt Nužnost izlaza / Emergency Exit omogućen sredstvima Sveučilišnih potpora UNIRI za 2021./2022.

Koncepti radova:

GAIA RADIĆ, Akademija primijenjene umjetnosti Rijeka, APURI

BABILONSKI VISEĆI VRTOVI, multimedijalna je instalacija studentice Gaie Radić koja na imerzivan način istražuje korelaciju virtualnog, fizičkog i piktoralnog prostora. Motiv Babilonske kule i njenih visećih vrtova odabran je zbog činjenice da je biblijska priča o gradnji Kule dokaz čovjekove pretnzije ulaska u nematerijalan sloj realnosti: čovjek je stoga, kroz povijest, smišljao različite načine ne bi li ga, kao takvog, upravo i dosegao. Instalacija se bavi pojmovima digitalno-simuliranog krajolika te ulogom organske prirode u kontekstu suvremene suvremene digitalne svakodnevice. Također, radom se ispituju sve karakteristike koje piktoralni prikazi arhitektonskih ili prirodnih prostora moraju sadržavati, ne bi li poprimili virtualan predznak.

MARKO MRVOŠ, Akademija primijenjene umjetnosti Rijeka, APURI

KOMENTARI, 3D objekt studenta Marka Mrvoša, projekcija je komentara objavljenih na društvenim mrežama kao reakcije internetskih korisnika na pandemiju uzrokovanu COVID-19 virusom. Rad je nastao kao vizualizacija istraživanja komentara na društvenim mrežama pomoću umjetne inteligencije, u organizaciji Odjela Informatike Sveučilišta u Rijeci. Analiza je napravljena baveći se osnovnom podjelom na neutralne, pozitivne i negativne komentare: tako što, ovaj rad čini simulacijom javnog mišljenja, koji se u digitalnom prostoru, de facto, demonstrira snažnije i eksplicitnije nego li u realnosti.

ANASTASIA MARČELJA, Nuova Accademia di Belle Arti Milan, NABA

ARS MEMORIAE, Anastasie Marčelje je vizualizacija fluidnih frekvencija kroz interaktivni elektromagnetizam. Rad je nastao u toku istraživanja unutarnjih frekvencija ljudi, koje se bilježe pomoću objekta Muse, alata za analizu segmenta neuroznanosti koji koristi obradu signala za tumačenje mentalne aktivnosti. Rad je u istraživačkoj fazi, spekulativnog formata. Jedan od ciljeva projekta je socijalni eksperiment vizualiziranja interaktivne kvantne realnosti kroz sonarne vibracije, tokom vođenja glasom kroz memoriju slušatelja. Puštajući kroz slušalice harmonične i disharmonične binauralne frekvencije u raznim vremenima, projicirajući sjećanje izolacije i proživljavanja Covid-19 tegoba.

Skip to content