KATEGORIJE

Projekti UNIRI-plus: Nastavak financiranja

07.10.2021. / vijesti / znanstvenici

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu projekata predviđenih za nastavak financiranja objavljuje se Odluka o nastavku financiranja i rasporedu sredstava s Konačnom listom UNIRI-plus PROJEKATA kojima se odobrava nastavak financiranja u drugoj godini provedbe.

Odluka o nastavku financiranja i rasporedu sredstava za provedbu UNIRI-plus PROJEKATA u drugoj godini provedbe

Prilog 1. Konačna lista projekata kojima se odobrava nastavak financiranja u drugoj godini provedbe

Skip to content
Virtualna sova UNIRI