KATEGORIJE

UNIRI-plus projekti: privremeni rezultati

08.06.2022. / vijesti / znanstvenici

Nakon provedenog sadržajnog vrednovanja podnesenih izvještaja prema Okvirnim kriterijima navedenim u tekstu Natječaja „UNIRI-plus PROJEKTI“ objavljuje se privremena rang-lista znanstvenih projekata predviđenih za daljnje financiranje u trećoj godini provođenja.

PRIVREMENA RANG LISTA.

Prijavitelji imaju pravo podnošenja prigovora Povjerenstvu za prigovore na objavljene privremene rezultate najkasnije do srijede, 15. lipnja 2022. Prigovori se podnose u pisanoj formi (potpisani PDF dokument) te se dostavljaju mailom Centru za znanost i umjetnost na e-adresu projektiUNIRI@uniri.hr. Prigovori pristigli nakon naznačenog roka neće se uzimati u razmatranje. O prigovorima odlučuje rektorica, uz prethodno mišljenje Povjerenstva za prigovore koje se sastoji od izabranih članova Savjeta za znanost.

Uvid u evaluacijske obrasce bit će dostupan u narednih nekoliko dana na mrežnim stranicama projekata pod karticom “Izvještaji” označenom crvenom bojom.

Skip to content