KATEGORIJE

UNIRI PROJEKTI: Odluka o nastavku financiranja i rasporedu sredstava u trećoj godini provedbe

25.01.2022. / vijesti / znanstvenici

Nakon isteka roka za podnošenje prigovora na privremenu rang-listu projekata predviđenih za nastavak financiranja objavljuje se Odluka o nastavku financiranja i rasporedu sredstava s Konačnom listom UNIRI PROJEKATA kojima se odobrava nastavak financiranja u trećoj godini provedbe.

Odluka o nastavku financiranja i rasporedu sredstava za provedbu UNIRI PROJEKATA u trećoj godini provedbe

Prilog 1. Konačna lista projekata kojima se odobrava nastavak financiranja u trećoj godini provedbe

Skip to content