KATEGORIJE

Upisi u I. godinu studija u jesenskom roku

30.07.2021. / vijesti / studenti

Sveučilište u Rijeci objavljuje rezultate upisa u I. godinu preddiplomskih i integriranih sveučilišnih studija i preddiplomskih stručnih studija u 2021./2022. ak. god. u ljetnom roku i slobodna mjesta za upise u jesenskom roku.

Pregled broja upisanih u ljetnom roku i broj slobodnih mjesta za jesenski rok

Prijave za upis na preddiplomske i integrirane sveučilišne studije i preddiplomske stručne studije putem sustava postani-student.hr u jesenskom roku započele su 23. 7. 2021. godine i traju do 16. 9. 2021. (14:59. sati) osim za upise na studije sljedećih visokih učilišta na kojima prijave završavaju ranije: Akademije primijenjenih umjetnosti do 2. 9. 2021.  i  Fakulteta zdravstvenih studija do 31. 8. 2021. Više informacija u natječaju i na mrežnim stranicama visokih učilišta.

Skip to content