KATEGORIJE

Objavljeni Vodič kroz program Erasmus+ i rokovi za prijavu 2021.

26.03.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija je dana 26. ožujka 2021. godine usvojila Vodič kroz program Erasmus+ za razdoblje od 2021. do 2027. godine.

Nov i unaprijeđen program financirat će mobilnost u svrhu učenja i projekte međunarodne suradnje za 10 milijuna Europljana svih dobnih skupina, različitih mogućnosti i podrijetla s proračunom od 26,2 milijarde eura.
Za Republiku Hrvatsku za 2021. godinu proračun iznosi više od 28 milijuna eura.

Osim mobilnosti, za koju je predviđeno 70% proračuna, novi program ulaže i u međunarodne projekte. To može biti suradnja visokih učilišta (npr. inicijativa Europska sveučilišta), škola, nastavnoga osoblja (npr. Akademije za stručno usavršavanje učitelja u okviru programa Erasmus+), centara za obrazovanje odraslih, organizacija za mlade i sportskih organizacija, pružatelja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja (npr. Centri strukovne izvrsnosti) i drugih aktera u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih i sporta.

Novi Erasmus+ nastojat će biti još inkluzivniji, podržati zelenu i digitalnu tranziciju i pružati podršku većoj otpornosti sustava obrazovanja i osposobljavanja u slučaju pandemije.

Više pojedinosti o programu nalazi se na mrežnim stranicama Agencije za mobilnost i programe EU, koja je jedino tijelo u Republici Hrvatskoj akreditirano za provedbu programa Erasmus+. Više detalja nalazi se u Vodiču kroz program, a rokove prijave doznajte u Pozivu na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2021. godinu.

Prijavni obrasci i ostala tehnička dokumentacija potrebna za postupak prijave bit će objavljeni na internetskim stranicama Agencije za mobilnost i programe Europske unije te na portalu Europske komisije Funding & tender opportunities.
Trenutno, dostupni su model prijavnog obrasca te upute za ispunjavanje na mrežnim stranicama.

U svrhu stručne potpore potencijalnim prijaviteljima kod pripreme projektnih prijedloga Agencija za mobilnost i programe Europske unije održat će niz webinara.

Na poveznici možete saznati datume objava natječaja i rokova za prijavu projektnih prijedloga u sklopu centraliziranih aktivnosti kojima upravlja Europska izvršna agencija za obrazovanje i kulturu (EACEA).

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI