KATEGORIJE

Važno je stvarati nove INOVACIJSKE EKOSUSTAVE

09.07.2021. / vijesti / sveučilište i društvo

Održana je uvodna konferencija projekta Centar kompetencija za pametne gradove u organizaciji Grada Rijeke (CEKOM) i trgovačkog društva Smart RI d.o.o., gdje je Sveučilište partner na projektu. CEKOM je rezultat zajedničke prijave i razrade šest istraživačko-razvojnih projekata od strane 20 partnera, a na temelju poziva Podrška razvoju centra kompetencija u okviru Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. -2020. Fokus održane konferencije bilo je predstavljanje projekata i prezentaciji dosad postignutih rezultata.

Rektorica Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić-Samaržija u sklopu konferencije sudjelovala je na centralnoj panel raspravi pod nazivom Kome pripada sutra, a kome sredstva?  Rektorica je istaknula nužnost i važnost stvaranja novih inovacijskih ekosustava, na čemu Sveučilište aktivno radi. Važnost suradnje Sveučilišta i poslovnog sektora dovodi do boljeg razumijevanja potreba jedni drugih, a što rezultira jačanjem međusuradnje. U nastavku možete poslušati komentar rektorice.

PROGRAM KONFERENCIJE

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI