Webinar: Društvene i humanističke znanosti u Obzoru 2020.

Webinar “Mogućnosti za društvene i humanističke znanosti u Obzoru 2020.” održat će se 16. listopada 2019. u razdoblju od 10:30 do 11:30 sati.

Webinar će prezentirati mogućnosti financiranja projekata različitih dionika (znanstvenika, organizacija civilnog društva, poduzeća, itd.) u području društvenih i humanističkih znanosti u programu Obzor 2020.

Naglasak webinara bit će na pripremi kolaborativnih znanstveno-istraživačkih projekata u sklopu radnog programa Društvenog izazova 6 “Europe in a changing world – inclusive, innovative and reflective societies“.

Više o programu webinara i prijavi na isti možete saznati na sljedećoj poveznici.