KATEGORIJE

Webinar: Intelektualno vlasništvo u Obzor 2020. projektima

17.10.2019. / vijesti / eu projekti

Ovaj webinar pružit će uvid u pravilno rješavanje pitanja prava intelektualnog vlasništva (Intellectual Property Rights). Također, otkrit će najčešće zamke i izazove prava intelektualnog vlasništva u istraživačkim projektima i inovacijskim inicijativama koje financira Europska Unija (s naglaskom na FP7 / Obzor 2020.).

Datum: srijeda, 23.10.2019.
Vrijeme: 10:30 – 12:00 – sesija webinara otvara se 15 minuta prije službenog početka
Voditelj: European IP Helpdesk
Govornik: Michele Dubbini
Razina stručnosti: osnovna

Trajanje webinara je 60 minuta (prezentacija) + 15 minuta (pitanja i odgovori), a webinar je za sve sudionike besplatan.

Nakon webinara, sudionici bi trebali bolje razumjeti sljedeće:

  • Koje su ključne karakteristike EU projekta i različitih partnera koji u njemu sudjeluju?
  • Koje aspekte prava intelektualnog vlasništva treba uzeti u obzir u zajedničkim istraživačkim projektima?
  • U kojoj je fazi projekta intelektualno vlasništvo najvažnije?
  • Koja pravila postoje u programu Obzor 2020. i koje uvjete treba ispuniti?
  • Koja se terminologija koristi?
  • Kako se može definirati vlasništvo nad rezultatima?
  • Kako postaviti načine odobrenog korištenja prethodnih rezultata?
  • Koji su osnovni aspekti intelektualnog vlasništva koje treba uzeti u obzir u okviru Obzora 2020.?

Više informacija o webinaru možete pronaći na sljedećoj poveznici.

Skip to content