KATEGORIJE

Webinari u sklopu programa INTERREG Dunavska regija

18.05.2022. / vijesti / eu projekti

U sklopu programa transnacionalne suradnje Dunavska regija 2021.-2027. organizira se niz webinara posvećenih tematskim ciljevima novog Programa, a koji će se financirati u prvom pozivu koji se očekuje u rujnu 2022. godine.

Naime, u programskom razdoblju od 2021.-2027. godine, određeni su slijedeći prioriteti Programa:

Prvi webinar bit će posvećen prioritetu “Pametnija dunavska regija”, odnosno sljedećim tematskim ciljevima u sklopu istoga: 1.1. Enhancing innovation and technology transfer te 1.2. Building skills for smart specialisation, industrial transition and entrepreneurship. Webinar će se održati 23. svibnja od 9.30 do 11.30 sati, a prijaviti se možete ovdje zaključno sa 19. svibnjem 2022. godine.

Drugi webinar bit će usmjeren na prioritet “Zelenija i nisko-ugljična dunavska regija”, konkretno na tematski cilj 2.1. Greening the energy and transport sectors. Webinar će se održati 26. svibnja od 9.30 do 11.30 sati, a prijaviti se možete ovdje do 24. svibnja 2022. godine.

Planira se još niz drugih tematskih webinara za koje još nije otvorena mogućnost registracije, ali njihov raspored možete pogledati na službenoj stranici Programa, gdje možete pronaći i poveznice za registraciju kada se iste budu omogućile.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI