KATEGORIJE

Zaključen četvrti krug ERASMUS Natječaja za stručnu praksu u 2023./2025.

06.05.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 2. svibnja 2024. zaključilo četvrti krug Erasmus Natječaja radi obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025. (KLASA: 990-01/23-04/23, URBROJ: 2170-137-04-23-1), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

Zaključno su u okviru projekta KA131 2023./2025. odobrene 134 financijske potpore za stručnu praksu.

Odluka – četvrti krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content