KATEGORIJE

Zaključen posljednji krug ERASMUS Natječaja za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u 2021./22.

16.09.2022. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 12. rujna 2022. zaključilo četvrti / finalni krug Natječaja za mobilnost studenata radi obavljanja stručne prakse u zimskom semestru, ljetnom semestru ili cijeloj akademskoj godini 2021./2022. u okviru programa Erasmus (KLASA: 910-01/21-01/17, URBROJ: 2170-57-04-21-1), broj projekta 2021-1-HR01-KA131-HED-000003063.

U okviru projekta sveukupno je dodijeljeno sto deset (110) financijskih potpora za stručnu praksu Erasmus studenata.

Odluka – četvrti krug natječaja

Skip to content