Zaključen projekt GLAT

Poticanje razvoja algoritamskog razmišljanja pomoću igara

Konferencijom održanom u petak, 20. rujna 2019. na Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci zaključen je Erasmus+ projekt  GLAT – Games for Learning Algoritmic Thinking kojeg koordinira Sveučilište u Rijeci, Odjel za informatiku. Cilj projekta je uključivanja kodiranja i algoritamskog razmišljanja u poučavanje različitih predmeta u razrednoj nastavi te poticanje kreativnosti, logičkog razmišljanja i vještina rješavanja problema kod učenika mlađeg uzrasta na zabavan i atraktivan način putem obrazovnih strategija učenja pomoću igara.

Prof. dr. sc. Hoić-Božić, voditeljica projekta, uvodno je predstavila projekt GLAT i projektne aktivnosti s naglaskom na edukaciju za učitelje razredne nastave koja je organizirana u suradnji s Agencijom za odgoj i obrazovanje (AZOO) iz Rijeke. Edukacija je održana za fokus grupu od dvadesetak učitelja iz Primorsko-goranske županije i uključivala je tri radionice u živo te nastavu uz pomoć Moodle sustava za e-učenje MoD. Na radionicama su se učitelji imali prilike upoznati s različitim inovativnim metodama izvođenja nastave uz uporabu IKT, posebice obrazovnim strategijama učenja uz pomoć igara (GBL) ali i problemskim učenjem (PBL) i istraživački usmjerenom nastavom (IBL). Nakon svake radionice njihov je zadatak bio primijeniti naučeno pri osmišljanju scenarija učenja i poučavanja za odabrani predmet i temu koje će primijeniti u radu sa svojim učenicima.

Koordinator projektnog tima s Učiteljskog fakulteta doc. dr. sc. Jasminka Mezak izrazila je zadovoljstvo provedenim aktivnostima te zahvalila polaznicima na uspješnoj suradnji.

Doc. dr. sc. Martina Holenko Dlab je prikazala rezultate projekta koji su dostupni putem web stranica projekta: https://glat.uniri.hr. Rezultati uključuju silabus s planom i materijalima za edukaciju te skup scenarija učenja i poučavanja koje su izradili polaznici tijekom edukacije. Uz podršku mentora – eksperata iz projektnog tima, polaznici su pripremili ukupno 62 scenarija učenja i poučavanja na sljedeće teme:

  1. Učenje pomoću igara (GBL) i aktivnosti bez računala
  2. Problemsko učenje (PBL), online kvizovi i logički zadaci
  3. Istraživački usmjerena nastava (IBL), igre i alati za učenje programiranja

Dio scenarija je preveden i na engleski jezik te tako dostupan učiteljima i van granica Hrvatske. Kao posebno vrijedan rezultat ističu se scenariji s uključenim digitalnim igrama koje su osmislili polaznici u suradnji sa svojim učenicima, a izradili studenti Odjela za informatiku pomoću alata Scratch. Igre kojima učenici mogu vježbati matematiku ili naučiti o zdravoj prehrani, godišnjim dobima, kulturnom-povijesnim spomenicima i mnogim drugim temama, dostupne su na sljedećoj poveznici: https://scratch.mit.edu/studios/7387159/.

Nakon predstavljanja rezultata, polaznici Mate Verović iz Osnovne škole „Pehlin“ Rijeka te Bojana Lanča i  Tašana Bobnović iz Osnovne škole „San Nicolò“ Rijeka opisali su svoja iskustva na projektu i prezentirali primjere dobre prakse. Učiteljica Tašana Bobanović je u ime svih polaznika zahvalila članovima projektnog tima na prenesenom znanju i savjetima te strpljenju tijekom mentoriranja. Izrazila je nadu da će i ubuduće biti prilike za dodatne edukacije te uspješnu suradnju.

U završnom dijelu konferencije svim polaznicima GLAT edukacije su dodijeljene diplome o sudjelovanju.

Polaznicima su se video porukama obratili članovi projektnog tima iz partnerskih institucija iz Slovenije, Estonije, Bugarske i Sjeverne Makedonije. Zahvalili su im na uloženom trudu pri izradi scenarija učenja i poučavanja te im čestitali na primljenim diplomama. Partneri su istakli kako su rezultate projekta podijelili s učiteljima u svojim zemljama te kako će to činiti i dalje.   

Konferenciju je zaključila viša savjetnica za razrednu nastavu Agencije za odgoj i obrazovanje Ivana Jurjević Jovanović, mag. prim. educ. koja je istakla veliki značaj tema GLAT edukacije za učitelje razredne nastave u kontekstu provođenja kurikularne reforme „Škola za život“.

Skip to content