KATEGORIJE

Zaključen prvi krug ERASMUS Natječaja za pohađanje BIP programa u 2024./2026.

05.07.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 1. srpnja 2024. zaključilo prvi krug Natječaja za kombiniranu (blended) mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) u okviru programa Erasmus+ u 2024./2026. (KLASA: 990-01/24-04/13, URBROJ: 2170-137-04-24- 1, 6.5.2024.), u okviru projekta 2024-1-HR01-KA131-HED-000197229.

Odluka – prvi krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content