KATEGORIJE

Zaključen prvi krug ERASMUS Natječaja za stručnu praksu u 2023./2025.

25.10.2023. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 18. listopada 2023. zaključilo prvi krug Erasmus Natječaja radi obavljanja stručne prakse u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025. (KLASA: 990-01/23-04/23, URBROJ: 2170-137-04-23-1), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

U razdoblju od 25.4.2023. do 18.10.2023. Sveučilište u Rijeci zaprimilo je trideset četiri (34) prijave za studentsku mobilnost radi obavljanja stručne prakse na inozemnim ustanovama u 2023./2025. Sve su prijave bile uredne te je studentima odobrena financijska potpora.

Odluka – prvi krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:
https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

Kontakt:
Centar za međunarodnu mobilnost
international@uniri.hr

Skip to content