KATEGORIJE

Zaključen treći krug ERASMUS Natječaja za pohađanje BIP programa u 2023./2025.

06.05.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci je 2. svibnja 2024. zaključilo treći krug Erasmus Natječaja za kombiniranu (blended) mobilnost studenata u svrhu pohađanja Kombiniranih intenzivnih programa (Blended Intensive Programs – BIP) u okviru programa Erasmus+ u 2023./2025. (KLASA: 990-01/23-04/22, URBROJ: 2170-137-04-23-1, 21.4.2023.), u okviru projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440.

Zaključno je u okviru projekta KA131 2023./2024. odobrena 121 financijska potpora za pohađanje BIP programa.

Odluka – treći krug natječaja

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content