KATEGORIJE

Započeo ciklus predavanja o Harteri u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob

16.05.2024. / vijesti / treća dob

U utorak, 14. svibnja 2024. u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob započeo je ciklus predavanja Hartera – Tvornica papira u Rijeci. Prvi susret je održan u Prirodoslovnom muzeju, a tema je bila bioraznolikost našeg područja i područja Hartere.

Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu i Prirodoslovnim muzejom Rijeka, provodi će ciklus predavanja o Harteri. U predavanjima ćemo, kroz različite naočale, dati pogled na povijest i perspektive Hartere: povijesno-urbanistički kontekst, tehnologija koje je omogućila uspon Hartere i okoliš – suputnik na putu kojim je Hartera kročila. Pogledat ćemo Harteru i kroz virtualne naočale, a ako vremenske prilike dozvole, organizirat ćemo i terensku nastavu na području Hartere. U završnom dijelu, motivirani naučenim i kroz grupni rad u interdisciplinarnim timovima, polaznici će predstaviti kako oni kroz svoje naočale vide budućnost riječke Hartere.

Predavači: Bojan Crnković, Ingeborg Fülepp, Vedrana Mikulić Crnković, Željka Modrić Surina, Iva Mrak, Kristina Pandža, Boštijan Surina, Ivona Traunkar

Predavanja su organizirana u okviru projekta FASIH – Future Art and Science in Industrial Heritage financiranog kroz program Kreativna Europa Europske unije.

Sveučilište za 3. dob program je Sveučilišta u Rijeci koji se provodi uz financijsku potporu Upravnog odjela Grada Rijeke – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života. Predavanje i vodstvo izložbom organizirano je u suradnji sa Sveučilišnom knjižnicom Rijeka. Više informacija možete naći na linku.

Skip to content