KATEGORIJE

Zaprimljeno preko 400 prijava za Erasmus+ 2019.

19.04.2019. / vijesti / eu projekti

Na prvim rokovima Poziva na podnošenje prijedloga za program Erasmus+ za 2019. godinu AMPEU je do 27. ožujka zaprimila ukupno 405 prijava. Za Ključnu aktivnost 1 – Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih – pristiglo je 398 prijava, a za Ključnu aktivnost 3 – projekte u okviru Dijaloga s mladima – pristiglo nam je ukupno sedam prijava. Za Ključnu aktivnost 2 – Strateška partnerstva podaci će biti dostupni naknadno zbog produljivanja roka za prijave.

U području visokog obrazovanja pristiglo je 66 projektnih prijava, strukovnog obrazovanja i osposobljavanja 105, za područje općeg obrazovanja 124, obrazovanja odraslih 21 te u području mladih 82 projektne prijave.

Skip to content