KATEGORIJE

Završen ciklus predavanja o Harteri

04.06.2024. / vijesti / treća dob

Prošli tjedna u utorak, 28. svibnja 2024. održano je zadnje predavanje ciklusa Hartera – Tvornica papira u Rijeci u sklopu programa Sveučilišta za 3. dob.

Centar za popularizaciju i promociju znanosti Sveučilišta u Rijeci, u suradnji s Centrom za industrijsku baštinu i Prirodoslovnim muzejom Rijeka, provodio je ciklus predavanja o Harteri. Polaznici i polaznice su sudjelovali na terenskoj nastavi u Prirodoslovnom muzeju, Palači šećerane, Gradskoj knjižnici Rijeka te su obišli i zgrade Hartere. Na predavanjima su učili o povijesti i različitim perspektivama Hartere: povijesno-urbanističkom kontekstu, tehnologiji koje je omogućila uspon Hartere i okolišu Hartere.

Predavanja su držali: Bojan Crnković, Ingeborg Fülepp, Vedrana Mikulić Crnković, Željka Modrić Surina, Iva Mrak, Kristina Pandža, Boštijan Surina, Ivona Traunkar

Predavanja su organizirana u okviru projekta FASIH – Future Art and Science in Industrial Heritage financiranog kroz program Kreativna Europa Europske unije.

Sveučilište za 3. dob program je Sveučilišta u Rijeci koji se provodi uz financijsku potporu Upravnog odjela Grada Rijeke – Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu zaštitu i unapređenje kvalitete života.

Skip to content