PREDDIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ LOGOPEDIJA

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Dobro došli na stranicu preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija

Nova web stranica studija Logopedija

Dostupna je nova internetska stranica studija Logopedija.

Sve informacije možete pronaći na sljedećoj internetskoj stranici: https://logo.uniri.hr/ 

Primanje studenata prve godine

Primanje studenata prve godine preddiplomskoga studija održat će se u ponedjeljak, 5. listopada 2020. godine u 12:00 sati u predavaonici 006, zgrada Filozofskog fakulteta, Sveučilišna avenija 4.

Svim studentima želimo uspješnu 2020./2021. akademsku godinu!

 

Upisi u 1. godinu preddiplomskog studija logopedija

Informacije o provedbi preduvjeta – termini i vrijeme održavanja

Poštovani pristupnici,

na Vaš e-mail koji ste naveli u online prijavi dobili ste detaljnu obavijest o provedbi provjere preduvjeta.

Dodatne informacije: S obzirom na veliki broj pristupnika, pristupnici će biti podijeljeni u dva tjedna:

 • prvi tjedan od 8. do 12. lipnja 2020. 
 • drugi tjedan od 15. do 17. lipnja 2020.  

Nekoliko podsjetnika:

Provjera će se održati preko mrežnog poslužitelja Microsoft Teamsa. Molimo Vas da aplikaciju unaprijed instalirate na računalo (putem poveznice https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app).

Pripremite osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku i papir. Osigurajte miran i dobro osvijetljen prostor u kojem ćete boraviti za vrijeme online provjere te stabilnu internetsku vezu.

Ako ne možete pristupiti dodatnoj provjeri u dodijeljenom terminu, možete zatražiti promjenu termina provjere. Molimo vas da imate na umu da je pristupnika puno te da promjenu termina tražite samo u slučaju opravdanih razloga, npr. poklapanja termina s pisanjem ispita izbornih predmeta državne mature, nemogućnosti pristupa internetu u navedenom terminu, neodgodivih zdravstvenih pregleda i sl. i uputite na e-mail: logopedija@uniri.hr .

NAPOMENA:
Molimo Vas da otvorite račun na platformi Skype kako bismo u slučaju tehničkih poteškoća imali osiguran drugi kanal komunikacije.
U slučaju da nemate mogućnost instalacije programa na računalo intervjuu možete pristupiti i putem sljedećih preglednika: Microsoft Edge i posljednje verzija Chrome. Preporučuje se pokretanje razgovora u anonimnom prozoru.

Online dodatna provjera će se snimati te se smatra da ste prijavom za procjenu jezično-govorno-glasovnih sposobnosti dozvolili mogućnost snimanja.

U nastavku je popis pristupnika s terminom i vremenom za pristup provjeri:

Raspored 8. lipnja MK

Raspored 8. lipnja VM

Raspored 8. lipnja ZK

Raspored 9. lipnja MK

Raspored 9. lipnja VM

Raspored 9. lipnja ZK

Raspored 10. lipnja MK

Raspored 10. lipnja VM

Raspored 10. lipnja ZK

Raspored 12. lipnja MK

Raspored 12. lipnja VM

Raspored 12. lipnja ZK

Raspored 15. lipnja MK

Raspored 15. lipnja VM

Raspored 15. lipnja ZK

Raspored 16. lipnja MK

Raspored 16. lipnja VM

Raspored 16. lipnja ZK

Raspored 17. lipnja MK

Raspored 17. lipnja VM

Raspored 17. lipnja ZK

Informacije o uvjetima upisa u 1. godinu redovitog preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija u 2020./2021. akademskoj godini

Postupak prijave za upis u I. godinu preddiplomskog studija Logopedija na Sveučilištu u Rijeci u ak. god. 2020./2021.:

Prijava se sastoji od:

 1. Prijave u NISpVU (www.postani-student)

Pristupnik prijavljuje studij putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) na poveznici www.postani-student.hr.

 1. Prijave za provjeru preduvjeta 

Pristupnik uz prijavu studija na www.postani-student.hr treba ispuniti online prijavu  te priložiti sljedeće obrasce:

 • Potvrda nadležnog liječnika specijalista školske medicine o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij [1]
  Obrazac (preuzmi)

Zdravstveni zahtjevi za studij detaljnije su pojašnjeni u nastavku:

Svi pristupnici u prijavnoj dokumentaciji za upis na studij Logopedija prilažu i potvrdu o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima koju izdaje nadležni liječnik specijalist školske medicine na propisanom obrascu dostupnom na mrežnoj stranici studija Logopedija Sveučilišta u Rijeci, a koja ne smije biti starija od 6 mjeseci.

Zdravstveni zahtjevi budućih studenata postavljeni su s ciljem zaštite i očuvanja zdravlja samih studenata te osiguravanja mogućnosti primjerenog rada tijekom svih vidova praktične nastave s korisnicima, poštujući njihova prava i uvažavajući njihove potrebe.

Zdravstveni zahtjevi:

prosječno kognitivno, emocionalno i perceptivno funkcioniranje

uredna ravnoteža

stabilno stanje svijesti

uredan vid s/bez korekcije

uredan sluh bez slušnog pomagala

uredan glasovni, jezični i govorni status – OBAVEZNA DODATNA PROVJERA*

prosječno psihomotoričko funkcioniranje – uredne mentalne funkcije, kontrole motoričkih i psiholoških procesa na razini tijela

uredna funkcija mišićno-koštanoga sustava gornjih ekstremiteta i trupa – očuvana funkcija pokretljivosti gornjih ekstremiteta i trupa u fiziološkim granicama (rasponima)

 • Dokaz o uplati troškova provjere preduvjeta [2]

Potrebno je priložiti dokaz o uplati troškova provjere preduvjeta u iznosu od 250,00 kn prema sljedećim podacima:

Navedeni iznos uplaćuje se na žiro račun Sveučilišta u Rijeci:
IBAN: HR8023600001101322186

Model: 00

Poziv na broj primatelja: OIB PRISTUPNIKA

Opis plaćanja: Dodatna provjera 2020 – ime i prezime pristupnika

[1] Informacije o nadležnom liječniku školske medicine i zavodima u Republici Hrvatskoj dostupne su na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Potvrde ispunjene od strane liječnika opće medicine neće biti uzete u obzir za daljnje postupanje.

[2] Temeljem Odluke o troškovima dodatnih provjera znanja, vještina i sposobnosti za upis u prvu godinu studija u 2020./2021. ak.god. donesene na Senatu Sveučilišta u Rijeci na 39. sjednici održanoj 25. veljače 2020. godine

Dodatne informacije i upite pristupnici mogu slati na e-mail adresu: logopedija@uniri.hr

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.

 

Povrat uplaćenih troškova provjere preduvjeta

U slučaju odustanka odnosno nemogućnosti pristupa postupku provjere preduvjeta, pristupnici odnosno izvršitelji uplate u ime pristupnika imaju pravo na povrat uplaćenih troškova  podnošenjem zahtjeva za povrat uplaćenih troškova najkasnije do 8. lipnja 2020. godine tj. datuma objave rasporeda dodatnih provjera na mrežnoj stranici. Zahtjev za povrat uplaćenih troškova može se poslati isključivo elektroničkim putem na logopedija@uniri.hr

Zahtjev za povrat uplaćenih troškova možete pronaći ZAMOLBA ZA POVRAT (preuzmi).

Zahtjevi za povrat uplaćenih troškova poslani nakon 8. lipnja 2020. godine tj. nakon objave rasporeda dodatnih provjera neće se razmatrati niti će se izvršiti povrat uplaćenih troškova.

 

Pristupnici koji su u 2019. godini pristupili provjeri preduvjeta

Pristupnici koji su na nekom drugom visokom učilištu pristupili provjeri u prošloj akademskoj godini obavezni su pristupiti provjeri na Sveučilištu u Rijeci u skladu s navedenim uvjetima upisa.

 

Pristupnici kojima je potrebna dodatna potpora tijekom provjere preduvjeta

Mole se pristupnici kojima je potrebno osigurati prilagodbu provjere preduvjeta da se do 5. lipnja 2020. jave u Ured za studente s invaliditetom Sveučilišnog savjetovališnog centra e-mailom na uredssi@uniri.hr  ili na broj telefona 051 265 844.

Kome je namijenjena dodatna potpora tijekom provjere preduvjeta?

Dodatna potpora predstavlja potrebnu prilagodbu prilikom provjere preduvjeta, koja se nudi isključivo kao mogućnost za osobe s određenim oštećenjima, a kojima je takva podrška potrebna.

Na primjer: osoba s oštećenjima vida treba prilagodbu u smislu uvećanja tiska pisanog teksta prilikom dodatne provjere ili osoba s disleksijom ima potrebu za organizacijom i izgledom pisanog teksta radi lakšeg snalaženja u tekstu (npr. podjela teksta u odlomke, poravnavanje teksta samo s jedne strane) i slično.

U tom slučaju Sveučilište u Rijeci treba biti informirano o potrebi za prilagodbom, kako bi moglo osigurati istu i tako pridonijeti izjednačavanju mogućnosti pristupa provjeri preduvjeta svim pristupnicima.

 

Informacije o terminima i mjestu održavanja provjere jezično-govorno-glasovnog statusa

Prijave za provjeru jezično-govorno-glasovnog statusa zaprimaju se od 13. svibnja do 5. lipnja 2020. godine.

Provjera jezično-govorno-glasovnog statusa provodit će se od 8. lipnja 2020. godine. Radi specifičnosti epidemiološke situacije provjera će se provoditi u online okruženju.

Kako bi se online provjera mogla nesmetano provoditi, molimo vas da pažljivo pročitate upute vezane uz pripremu i pristupanje samoj provjeri.

Tehnički preduvjeti:

 1. Računalo / prijenosno računalo s funkcionalnom integriranom ili vanjskom prednjom kamerom, zvučnikom i mikrofonom (molimo unaprijed provjerite ispravnost).
 2. Stabilna internetska veza
 3. Dodatna provjera održat će se korištenjem platforme Microsoft Teams kojoj možete pristupiti preko mrežnog poslužitelja na sljedećoj poveznici (https://www.microsoft.com/hr-hr/microsoft-365/microsoft-teams/download-app) ili preko aplikacije ukoliko istu imate instaliranu na računalu koje koristite.
 4. Ukoliko nemate potrebnu opremu koja zadovoljava tehničke preduvjete, molimo da na vrijeme osigurate uvjete. Ako imate poteškoća (nestabilna internetska veza kod kuće, izostanak internetske veze ili opreme), predlažemo kontaktirati koordinatora za državnu maturu u matičnoj školi te obaviti provjeru u školskoj knjižnici ili informatičkoj učionici.
 5. Osigurajte miran i dobro osvijetljen prostor u kojem ćete boraviti za vrijeme online procjene
 6. Molimo pristupnike da otvore račun na Skype platformi kako bismo u slučaju tehničkih poteškoća imali osiguran drugi kanal komunikacije.
 7. U slučaju tehničkih poteškoća, pristupnici će biti kontaktirani elektroničkom poštom.

Pristupanje online provjeri:

 1. Na vaše e-mail adrese dobit ćete točan termin (datum i vrijeme) održavanja online provjere jezično-govorno-glasovnog statusa kao i poveznicu  za pristup (ako niste dobili e-mail, provjerite je li pošta otišla u neželjenu poštu/spam).
 2. Molimo Vas da poštujete zakazani termin i da u točno navedeno vrijeme putem poveznice pristupite online provjeri. Video poziv se uspostavlja nakon što ispitivač omogući pristupanje procjeni.
 3. Pripremite osobnu iskaznicu ili putovnicu te kemijsku olovku i papir.
 4. Procjena će trajati 10-15 minuta.

Ukoliko ne možete pristupiti provjeri u zakazanom terminu, možete zatražiti promjenu termina provjere. Molimo vas da imate na umu da je pristupnika puno te da promjenu termina tražite samo u slučaju opravdanih razloga, npr.

 • poklapanja termina s pisanjem ispita izbornih predmeta državne mature
 • nemogućnosti pristupa internetu u navedenom terminu
 • neodgodivih zdravstvenih pregleda i sl.

Molimo da zahtjev za promjenom termina provjere uputite na vrijeme na email:  logopedija@uniri.hr .

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija zadržava pravo promjene termina ukoliko dođe do naknadnih promjena u kalendaru i vremeniku ispita državne mature ili drugih nepredvidivih okolnosti.

Online provjera će se snimati te se smatra da ste prijavom za procjenu jezično-govorno-glasovnih sposobnosti dozvolili mogućnost snimanja.

U slučaju potrebe za konzultiranjem s drugim članovima Povjerenstva za dodatnu provjeru pristupnika, zakazat će se dodatni termin online dodatne provjere.

NAPOMENE:

Pristupnik je na provjeru dužan pripremiti osobnu iskaznicu ili putovnicu. Ako pristupnik provjeri ne pristupi u određeno vrijeme ili ako nema osobnu iskaznicu, smatrat će se da je odustao od provjere te mu se uplaćeni iznos NE vraća.

Osobni podaci pristupnika iz NISpVU-a i iz podnesenih prijava za upis, koristit će se u svrhu organiziranja postupka dodatne provjere i u statističke svrhe te će biti dostupni zaposlenicima Studija koji sudjeluju u pripremi i provođenju postupka provjere preduvjeta.

Svi pristupnici dužni su provjeriti ispravnost svojih dokumenata i podataka unesenih u NISpVU te u slučaju netočnosti zatražiti njihovo ispravljanje.

Uvjeti upisa

Upisi na studij vršit će se putem sustava NISpVU tj. stranice www.postani-student.hr.

 

Provjera preduvjeta / sposobnosti provodit će se na Sveučilištu u Rijeci po pozivu, a uključuje:
1) Potvrdu nadležnog školskog liječnika o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij Logopedija Sveučilišta u Rijeci (preuzmi) – isključujući kriterij
2) Provjeru jezično-govorno-glasovnoga statusa (intervju) – isključujući kriterij (čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća).

Provjera jezično-govorno-glasovnog statusa naplaćuje se u iznosu od 250,00 kuna.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se uz sustav bodovanja na temelju:
uspjeha u srednjoj školi
– položenih ispita na državnoj maturi
– provjere govorno-glasovnoga statusa – isključujući kriterij (ne boduje se)

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Uvjet                     (DA/NE)      Broj bodova
OPĆI USPJEH         DA                  300

Vrednovanje uvjeta obaveznih/izbornih predmeta državne mature:
RAZINA                  (A/B)       Broj bodova
Hrvatski jezik           A                   200
Strani jezik                A                   200
Biologija ili
Psihologija*              A                   300
Matematika              B               Položeno
* Uvjet za upis na studij položen je jedan od izbornih predmeta državne mature. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail: logopedija@uniri.hr .

Korisni linkovi

Kontakt

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Adresa za slanje redovne pošte:
Sveučilište u Rijeci – studij Logopedija
Radmile Matejčić 2
51000 Rijeka

logopedija@uniri.hr

051 584857

Skip to content