Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Uvjeti upisa na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Upisi na studij vršit će se putem sustava NISpVU tj. stranice www.postani-student.hr. Na istoj mrežnoj stranici uvjeti za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedije bit će vidljivi krajem veljače 2020. godine.

Dodatna provjera preduvjeta/sposobnosti provodit će se po pozivu na Sveučilištu u Rijeci, a uključuje: 

1) Potvrdu liječnika specijalista školske medicine o zdravstvenoj sposobnosti – isključujući kriterij

2) Procjenu jezično-govorno-glasovnoga statusa (intervju) – isključujući kriterij (čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća). 

Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa  naplaćuje se u iznosu od 250,00 kuna.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski studij Logopedije sastavlja se uz sustav bodovanja na temelju:

 – uspjeha u srednjoj školi
– položenih ispita na državnoj maturi
– provjere posebnih sposobnosti (procjena govorno-glasovnoga statusa) – isključujući kriterij (ne boduje se)

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:

                Uvjet (DA/NE)    Broj bodova

OPĆI USPJEH     DA          300

Vrednovanje uvjeta obaveznih predmeta državne mature:

RAZINA (A/B)Broj bodova
Hrvatski jezik – A 200
Strani jezik – A    200
Biologija ili Psihologija*- A 300
Matematika – B            Položeno

*Uvjet za upis na studij položen je jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Molimo Vas da pratite informacije na sustavu www.postani-student.hr  kako biste bili u mogućnosti prijaviti se na preddiplomski studij Logopedije pri Sveučilištu u Rijeci.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail: logopedija@uniri.hr  .