Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Dobro došli na stranicu preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija

Informacije o studiju

Naziv studija: preddiplomski studij Logopedija
Razina studija: sveučilišni preddiplomski studij
Nositelj preddiplomskog sveučilišnog studija Logopedija: Sveučilište u Rijeci
Oblik studija: redoviti studij
Trajanje studija: 6 semestara (3 godine)
ECTS bodovi: 180 ECTS
Akademski naziv: sveučilišni prvostupnik (baccalaureus) / sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) logopedije (univ.bacc.logoped.)

Ukratko o logopediji:
Logopedija je disciplina koja snažno povezuje znanja i vještine iz područja medicine, lingvistike, psihologije te obrazovanja.
Logopedija je znanost koja se bavi ljudskom komunikacijom i to prevencijom, dijagnostikom i terapijom poremećaja komunikacije, govora, glasa, jezika i gutanja. U središtu praktičnog i znanstvenog rada u području logopedije su svi procesi i funkcije povezani s percepcijom i proizvodnjom govora, znakovnoga i pisanoga jezika, oblicima neverbalne komunikacije te poremećaji gutanja.
Logoped radi u različitim sustavima (zdravstvo, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, privatna praksa, znanstvene ustanove) što podrazumijeva rad u timu s drugim stručnjacima. Osim individualnoga rada, logoped pruža i grupne terapije i savjetovanja. Logopedske usluge namijenjene su korisnicima svih životnih dobi (od vrlo rane dojenačke dobi do osoba treće životne dobi).

Više informacija pronađite na stranicama Europskog udruženja logopeda (CPLOL) čiji je član i Hrvatsko logopedsko društvo.
Za uspješan rad osim kompetencija stečenih na studiju logopedije, važne su dobre komunikacijske vještine i uredne psihomotoričke sposobnosti, strpljenje i volja za neposredan rad s ljudima.

Kompetencije koje se stječu završetkom studija i mogućnost zapošljavanja nakon završetka studija:

  • sudjelovanje u pružanju stručne podrške vezane uz procese slušanja, govornog, pisanog i znakovnog jezika, potpomognute (augmentativne i alternativne), kao i socijalne komunikacije te glasovnih sposobnosti i gutanja, uz vođenje i superviziju magistra logopedije
  • pružanje temeljnih informacija osobama uključenima u proces habilitacije/rehabilitacije, članovima njihove obitelji i drugim stručnjacima na temelju stečenih znanja i prema uputama magistra logopedije
  • provođenje aktivnosti vezane uz probir poremećaja humane komunikacije, prema uputama magistra logopedije
  • svjesnost o provođenju profesionalne etike i odgovornosti u logopedskoj praksi
  • sposobnost pretraživanja baza i korištenja relevantne literature iz područja logopedije i srodnih znanosti
  • primjena osnovnih statističkih i metodoloških znanja u svrhu sudjelovanja u planiranju i provedbi istraživanja u području logopedije
  • spremnost za uključivanje u trajni profesionalni razvoj i samostalno učenje

Mogućnost zapošljavanja i nastavak studija

Sveučilišni prvostupnici/prvostupnice logopedije mogu se zaposliti u sustavima zdravstva, odgoja i obrazovanja, znanosti, socijalne skrbi, privatnoj praksi, institucijama lokalne zajednice i nevladinom sektoru. Pružanje stručne podrške u području slušanja, govornog i znakovnog jezika, potpomognute i socijalne komunikacije, glasovnih sposobnosti moguće je uz nadzor i vođenje magistara logopedije.

Nakon završenoga preddiplomskog sveučilišnog studija moguć je nastavak obrazovanja na diplomskom studiju Logopedija na Sveučilištu u Rijeci, koji je u pripremi.

Uvjeti upisa

Upisi na studij vršit će se putem sustava NISpVU tj. stranice www.postani-student.hr.

 

Dodatna provjera preduvjeta / sposobnosti provodit će se na Sveučilištu u Rijeci po pozivu, a uključuje:
1) Potvrdu liječnika specijalista školske medicine o zdravstvenoj sposobnosti – isključujući kriterij
2) Procjenu jezično-govorno-glasovnoga statusa (intervju) – isključujući kriterij (čimbenik isključivanja je prisutnost jezično-govorno-glasovnih teškoća).

Procjena jezično-govorno-glasovnog statusa naplaćuje se u iznosu od 250,00 kuna.

Rang-lista prijavljenih pristupnika za upis na preddiplomski sveučilišni studij Logopedija sastavlja se uz sustav bodovanja na temelju:
uspjeha u srednjoj školi
– položenih ispita na državnoj maturi
– provjere posebnih sposobnosti (procjena govorno-glasovnoga statusa) – isključujući kriterij (ne boduje se)

Vrednovanje ocjena iz srednje škole:
Uvjet                     (DA/NE)      Broj bodova
OPĆI USPJEH         DA                  300

Vrednovanje uvjeta obaveznih predmeta državne mature:
RAZINA                  (A/B)       Broj bodova
Hrvatski jezik           A                   200
Strani jezik                A                   200
Biologija ili
Psihologija*              A                   300
Matematika              B               Položeno
* Uvjet za upis na studij položen je jedan od navedenih predmeta. Ako je kandidat položio oba predmeta, za bodovanje se uzima onaj predmet iz kojega je kandidat ostvario bolji uspjeh.

Za sve dodatne informacije slobodno se obratite na e-mail: logopedija@uniri.hr .

Dokumenti

Korisni linkovi

Kontakt

Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija

Adresa za slanje pošte:
Centar za studije
Radmile Matejčić 2, 51000 Rijeka

logopedija@uniri.hr

051 584857

Vijesti

16/03/2020.
Preddiplomski sveučilišni studij Logopedija
Sveučilište u Rijeci od sljedeće akademske godine 2020./2021. pokreće preddiplomski sveučilišni studij Logopedija. Optimalan broj studenata koji se mogu upisati na studij s obzirom na prostorne i kadrovske kapacitete iznosi 30 redovitih studenata.

Vijesti

29/03/2020.
Naši studenti za zdravstvene djelatnike
Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci podržao je i priključio se nacionalnoj inicijativi (HSZ-a) izrade vizira za zaštitu uz pomoć 3D printera za medicinsko osoblje, koju je pokrenuo stude…
27/03/2020.
Privremena lista – isplata subvencija
Sveučilište u Rijeci u 2019./2020. akademskoj godini dodijelit će najviše 378 subvencija studentima slabijeg socioekonomskog statusa koje će se isplaćivati semestralno za razdoblje od 1. rujna 2019. do 15. srpnja 2020. godine u skladu s kriterijima za dodjelu subvencij…