KATEGORIJE

Erasmus mobilnost stranog dolaznog osoblja iz tvrtki u 2023./2025.

14.03.2024. / vijesti / međ. suradnja

Sveučilište u Rijeci u okviru Erasmus projekta 2023-1-HR01-KA131-HED-000113440 financira  mobilnost dolaznog inozemnog osoblja iz tvrtki / organizacija koje nisu nositelji Erasmus chartera, a u svrhu održavanja  nastave na Sveučilištu u Rijeci.

Dolazno osoblje može biti zaposleno u bilo kojoj privatnoj ili javnoj tvrtki / instituciji / organizaciji koja se nalazi u bilo kojoj Erasmus programskoj zemlji (osim Hrvatske), a koja nije nositeljica ECHE povelje (Erasmus Charter for Higher Education).

Mobilnost se organizira na način da sastavnica Sveučilišta koja želi ugostiti strano osoblje u svrhu održavanja nastave upućuje inozemnom osoblju pozivno pismo te s osobom sklapa ugovor o održavanju nastave (Staff Mobility Agreement for Teaching).

Osoba se prijavljuje Centru za međunarodnu mobilnost Sveučilišta u Rijeci. Uz ispunjeni prijavni obrazac (Application form – incoming staff from enterprises), osoba prilaže potpisani ugovor o održavanju nastave (Staff Mobility Agreement for Teaching), pozivno pismo koje je izdala sastavnica Sveučilišta, potvrdu o radnom odnosu (Employment status certificate) te životopis.

Trajanje mobilnosti: 1-10 dana, ne financiraju se dani puta.Mobilnost se može ostvariti do 31.7.2025.

Dnevni iznos financijske potpore za Hrvatsku iznosi 112 eura, a putni troškovi se obračunavaju u fiksnom iznosu, a prema Distance bandu / Distance kalkulatoru određenom od strane Europske komisije.

Sve je objavljeno i na engleskim mrežnim stranicama Sveučilišta:

Kontakt:

Centar za međunarodnu mobilnost

international@uniri.hr

Skip to content