KATEGORIJE

ESN Rijeka traži nove članove!

31.08.2020. / vijesti / međ. suradnja

Riječki ogranak volonterske organizacije Erasmus Student Network (ESN) u potrazi je za novim članovima. Erasmus Student Network, najveća studentska volonterska organizacija, u jesen je proslavila svoj 30. rođendan. S više od 13 000 članova (34 000 uključujući tzv. buddies), kroz 533 lokalnih sekcija raspoređenih u 42 države, svakodnevno pomaže više od 350 000 studenata na razmjeni. Vodeći se principom students helping students radi na promicanju programa studentske mobilnosti i međukulturalne razmjene. Riječki ogranak, ESN Rijeka, osnovan je 2012. godine kada je broj Erasmus studenata i volontera bio prilično malen, dok danas u
Rijeku dolazi oko 300 Erasmus studenata godišnje, a sekcija broji više od 20 članova.

Detaljnije informacije o ESN-u Rijeka pronađite na Facebook stranici.

Skip to content
Virtualna sova UNIRI