KATEGORIJE

European Researchers’ Night: Techno-Past Techno-Future

09.09.2018. / vijesti / eu projekti

Europska noć istraživača ponovno se vraća u Rijeku nakon 5 godina. Sveučilište u Rijeci sudjeluje u provedbi projekta European Researchers’ Night: Techno-Past Techno-Future odobren u sklopu programa Obzor 2020. Marie Sklodowska-Curie aktivnosti.

CEUP_Europska-noć-istraživača-2019-01

Glavni cilj ovog događanja je promocija znanosti te približavanje znanosti društvu i društva znanosti. Ovim projektom želi se potaknuti zanimanje šire javnosti za nacionalne i    europske politike u području znanosti, osvijestiti širu javnost o važnosti znanosti za društvo te važnosti ulaganja u znanost i znanstveni rad. 

Noć istraživača održat će se dvije godine 2018. i 2019. u Zagrebu, Rijeci, Splitu, Zadru i Dubrovniku dok će Pula ugostiti Noć istraživača 2018., a Osijek 2019. godine. Noć  istraživača u 2018. godini naglašavala je temu „kulturne baštine sadašnjosti“, jer je 2018. proglašena godinom kulturne baštine na razini EU, dok će 2019. godina bit posvećena  „kulturnoj baštini budućnosti“.

Noć istraživača u 2019. godini održat će se na dan 27. rujna, a događanje u Rijeci održat će se u Tower centru Rijeka od 17 do 22 sata.

Projekt koordinira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, a Sveučilište u Rijeci jedan je od partnera.


Partnerstvo na projektu čine:

 • Ministarstvo znanosti i obrazovanja –Koordinator,  
 • Hrvatska zaklada za znanost,
 • Sveučilište u Zagrebu,
 • Sveučilište u Rijeci,   
 • Sveučilište u Zadru,
 • Sveučilište u Osijeku,
 • Sveučilište u Puli,
 • Sveučilište u Splitu,
 • Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku,
 • Sveučilište u Dubrovniku,
 • Sveučilište Sjever,
 • Hrvatsko katoličko sveučilište,
 • Institut Ruđer Bošković,
 • Staroslavenski institut,
 • Mediteranski institut za istraživanje života,
 • Institut za jadranske kulture i melioraciju krša,
 • Institut za društvena istraživanja u Zagrebu,
 • Državni zavod za intelektualno vlasništvo,
 • British Council.

Više o Noći istraživača koja se održala 2019. godine u Rijeci možete pogledati ovdje, dok promotivni video možete pogledati ovdje.

Više o Noći istraživača koja se održala 2018. godine u Rijeci možete pogledati ovdje.

Više o Noći istraživača koja se održala 2013. godine u Rijeci možete pogledati ovdje.


    Projekt „Techno-Past Techno-Future: European Researchers´ Night“ (TPTF_ERN) je financiran u sklopu Okvirnoga programa EU za istraživanje i inovacije – Obzor 2020., broj ugovora 818748.

Skip to content