KATEGORIJE

Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+

13.04.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija je 8. travnja 2021. objavila Ispravak Vodiča kroz program Erasmus+ s vidljivim izmjenama (tzv. Corrigendum).

Ispravak sadrži promjene na stranicama 91, 104 i 118 koje su povezane s pravilima financiranja potpora za inkluziju u sklopu ključne aktivnosti 1 (KA1) za područja strukovnog obrazovanja i osposobljavanja, odgoja i obrazovanja te obrazovanja odraslih.
Potom, na stranici 187 unesena je korekcija koja se odnosi na KA2 suradnička partnerstva, sukladno kojoj će potporu za inkluziju moći dobiti organizacije  za aktivnosti koje uključuju sudionike s manje mogućnosti neovisno o tome trebaju li dodatnu potporu na temelju stvarnih troškova ili ne.
Na 178. stranici Vodiča izmjena je povezana s prijavnim kodovima u sklopu ključne aktivnosti 2 (KA2 suradnička partnerstva).
Na stranicama 279 i 280 unesene su promjene koje se tiču pravila financiranja u sklopu Aktivnosti Jean Monnet za programske zemlje.

Vodič kroz program Erasmus+ dostupan je na engleskom jeziku i hrvatskom jeziku.

Povezana vijest:
Objavljeni Vodič kroz program Erasmus+ i rokovi za prijavu 2021.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI