KATEGORIJE

Javni poziv studentima

01.10.2020. / vijesti / studenti

Sveučilište u Rijeci objavljuje Javni poziv studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa za iskaz interesa za korištenje tableta i pripadajućeg internetskog priključka bez naknade, a u svrhu omogućavanja nesmetanog pristupa online nastavi.

Krajnji rok za podnošenje online prijave na Javni poziv je 30. listopada 2020. godine do 12:00 sati.

Javni poziv studentima

Obrazac IZK

Prijava – poveznica

LDAP administratori visokih učilišta

Skip to content