KATEGORIJE

Natječaj fonda ”Aleksandar Abramov”

20.01.2020. / vijesti / studenti

Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći iz programa “Solidarnost” Fonda „Aleksandar Abramov“ u 2019./2020. ak. god. 

Sveučilište u Rijeci objavljuje Natječaj za dodjelu stipendija/financijskih pomoći Fonda „Aleksandar Abramov” u 2019./2020. ak. god. temeljem odluke Senata od 17. prosinca 2019.

Stipendije i financijske pomoći namijenjene su redovitim i izvanrednim studentima Sveučilišta u Rijeci slabijeg socioekonomskog statusa.

Na Natječaj se mogu prijaviti:

studenti  koji u 2019./2020. ak. god. imaju status redovitog ili izvanrednog studenta preddiplomskog ili diplomskog ili integriranog (preddiplomskog i diplomskog) sveučilišnog studija ili preddiplomskog stručnog ili specijalističkog diplomskog stručnog studija Sveučilišta u Rijeci ili njegovih sastavnica, a državljani su RH/EU ili državljani trećih zemalja kojima je izdano rješenje o stalnom boravku u RH.

Za prijavu na natječaj student treba zadovoljavati sljedeće kriterije:  

  • socioekonomski kriterij što znači da ukupni mjesečni prihodi svih članova zajedničkog kućanstva u 2019. godini ne prelaze cenzuse propisane  člankom 8. stavkom 2. Pravilnika o raspodjeli sredstava Sveučilišta u Rijeci iz Fonda “Aleksandar Abramov”, p.t. od 22. 12. 2017.
  • da je student u prethodnoj, 2018./2019. ak. god. ostvario najmanje 18 ECTS-a (kriterij vrijedi samo za studente viših godina studija).

Krajnji rok za podnošenje prijave za stipendiju/financijsku pomoć je ponedjeljak, 17. veljače 2020. godine do 12:00 sati. Radi mogućih problema s internet vezom molimo da prijavu izvršite na vrijeme.

Prijave se podnose isključivo elektronički, putem SharePoint portala. SharePoint portalu pristupa se klikom na sljedeću POVEZNICU i upisivanjem AAI@EduHr korisničkih podataka(e-adresa povezana s uniri korisničkim imenom npr. peric.pero@uniri.hr). Korisničko ime mora imati nastavak „uniri“, a ne „student.uniri“.

Ako se ne možete prijaviti putem korisničkih podataka AAI@EduHR ili ih nemate, molimo da se obratite  LDAP administratoru visokog učilišta.

Na SharePoint portalu nalaze se sve informacije i detaljne upute za ispunjavanje prijavnog obrasca, a za eventualne nejasnoće i dodatna pitanja molimo da se javite na adresu e-pošte: studiji@uniri.hr.  ​

Skip to content