KATEGORIJE

Natječaji za projekte u obrazovanju UNIRI CLASS u 2022.

25.08.2022. / vijesti / natječaji

Sveučilište u Rijeci u okviru programa „Istraživačko-razvojni projekti u obrazovanju – UNIRI CLASS“ raspisuje natječaje za dodjelu sredstava potpore projektima za unaprjeđenje kvalitete nastave i izlaznih kompetencija studenata Sveučilišta u Rijeci u 2022. godini putem programskih linija A1 Otvoreno personalizirano obrazovanjeA2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju i A3 Praktične kompetencije za budućnost.

Putem natječaja za programsku liniju A1 Otvoreno personalizirano obrazovanje raspoređuje se ukupno do 354.000,00 kuna za projekte u trajanju od 3 godine, pri čemu je najveći iznos potpore po projektu 100.000,00 kuna. Kroz projekte će se razvijati programi za stjecanje mikrokvalifikacije (engl. micro-credentials) kroz strukturirani interdisciplinarni program s definiranim skupom ishoda učenja u obujmu 10 – 30 ECTS-bodova.

Putem natječaja za programsku liniju A2 Digitalno građanstvo – inovacije u učenju i poučavanju raspoređuje se ukupno do 100.000,00 kuna za projekte u trajanju od jedne godine, pri čemu je maksimalan iznos potpore po projektu 10.000,00 kuna.

Cilj je programske linije unaprjeđivanje postojećih ili razvoj novih kolegija bilo koje razine studija ili programa cjeloživotnog obrazovanja i to uvođenjem inovativnih oblika nastave u virtualnom okruženju te kroz primjenu inovativnih metoda poučavanja kako bi se ostvario učinkovitiji okvir za razvoj generičkih vještina i temeljnih kompetencija studenata i studentica.

Putem natječaja za programsku liniju A3 Praktične kompetencije za budućnost raspoređuje se ukupno do 952.000,00 kuna, pri čemu je najveći iznos potpore po dvogodišnjem projektu 150.000,00 kuna.

Cilj je programske linije razvoj modela višemjesečne stručne prakse i njegova integracija u razdoblje trajanja studija, s ciljem ostvarivanja učinkovitijeg okvira za stjecanje praktičnih kompetencija studenata i studentica te kako bi im se omogućilo stjecanje radnog iskustva povezano s budućim strukama.

Prijave na natječaj mogu se podnijeti putem online portala Sveučilišta do 17. listopada 2022. u 12:00 sati.

Tekst Natječaja za programsku liniju A1

Tekst Natječaja za programsku liniju A2

Tekst Natječaja za programsku liniju A3

Skip to content