KATEGORIJE

Nove mjere potpore programu Kreativna Europa za 2021.

27.05.2021. / vijesti / eu projekti

Europska komisija objavila je nove mjere za potporu kulturnim i kreativnim sektorima u Europi i šire nakon donošenja Programa rada za prvu godinu programa Kreativna Europa 2021. – 2027.

S ciljem povećanja mogućnosti rada i suradnje u različitim disciplinama te poticanja širenja kruga publike za program Kreativna Europa 2021 dodijelit će se dosad nezabilježen proračun od oko 300 milijuna eura.
U programu Kreativna Europa 2021 utvrđuju se zajednički ciljevi za kulturne i kreativne sektore, uz veći fokus na transnacionalno stvaralaštvo, optjecaj djela na globalnoj razini i promicanje europskih djela, inovacije među sektorima i lakši pristup financiranju s pomoću većih stopa sufinanciranja EU-a. Donesenim planom postavljena je osnova za prve pozive na podnošenje prijedloga u okviru novog programa koji će biti otvoreni za sve organizacije aktivne u relevantnim kulturnim i stvaralačkim sektorima.

Više informacija o Programu Kreativna Europa za razdoblje 2021. – 2027. možete saznati u ranije objavljenoj vijesti te na službenim stranicama Programa.

Skip to content
Pitaj me!
Virtualna sova URI