KATEGORIJE

O feminizmu i rodnoj ravnopravnosti

20.03.2023. / vijesti / 50UNIRI

Na Kampusu Sveučilišta u Rijeci u ponedjeljak, 20. ožujka 2023. održan je javni razgovor – okrugli stol pod nazivom ”Intergeneracijska perspektiva feminizma i rodne ravnopravnosti”. Javni je razgovor održan u sklopu Festivala rodne ravnopravnosti Sveučilišta u Rijeci – ROAЯ, kao dio programa obilježavanja 50. obljetnice osnutka Sveučilišta. Razgovor je moderirala izv. prof. dr. sc. Sanja Bojanić sa Akademije primijenjenih umjetnosti sveučilišta u Rijeci, a sudjelovale su: prof. dr. sc. Nadežda Čačinović i izv. prof. dr. sc. Ankica Čakardić s Odjeka za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, rektorica Sveučilišta u Rijeci i redovita profesorica na Odsjeku za filozofiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci prof. dr. sc. Snježana Prijić Samaržija i Hana Samaržija, politička epistemologinja, esejistica i kolumnistica.

Sudionice su promišljale o brojnim zanimljivim pitanjima i temama poput: Što je emancipacija žena nekada, a što danas?, Kako se izgrađuje solidarnost među ženama?, Je li bivati feministkinjom danas više osobno ili kolektivno pitanje?, Može li svaka žena zasebno doprinijeti feminizmu ili je to nužno udruženo djelovanje?, Je li feministička teorija jednako bitna kao i aktivistička praksa?, Koliko ja važna dostupnost znanja?, Kakve su to napredne rodne prakse?; Kako se doživljava i proživljava osobna emancipacija?; Kakva nam je konceptualna aparatura, a kakva emprija potrebna?, Je li kolektivna subverzija nužna za suzbijanje zadanih koncepata?, Koliko je bitno klasno pitanje u feminizmu?, Odnos feminizma prema muškarcima. Uslijedila su pitanja iz publike, odgovori i rasprava.

Više o sudionicama okruglog stola i o Festivalu ROAЯ možete pronaći OVDJE.

Skip to content