KATEGORIJE

Objavljen je poziv “Razvojne istraživačke potpore”

20.01.2023. / vijesti / eu projekti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Razvojne istraživačke potpore“. Poziv se financira iz instrumenta EU sljedeće generacije.

Predmet ovog Poziva je dodjela potpora za razvoj vrhunskih mladih istraživača/ica na način da im se omogući da samostalno vode istraživačke projekte. Kroz dodjelu potpore mladim istraživačima/cama želi se doprinijeti uspostavi samostalnih istraživačkih grupa koje će biti međunarodno prepoznate ili biti usmjerene na razvoj inovacija koje će biti prenesene u hrvatsko gospodarstvo.

Podupiru se projekti vrhunskih mladih istraživača odnosno voditelja istraživačkog projekta (višeg asistenta ili docenta) koji su završili doktorski studij prije najmanje 2 do najviše 7 godina. Istraživački tim koji će se financirati sastoji se od voditelja projekta zaposlenog na instituciji Prijavitelja i do četiri mlada istraživača koji pohađaju doktorski studij ili su doktorirali prije najviše sedam godina (asistenti, viši asistenti ili docenti). Potpora potiče mlade istraživače na usavršavanje u istraživačkim, upravljačkim i ostalim vještinama te na stvaranje mreža i kontakata, posebice u suradnji s istraživačima iz inozemstva ili poslovnog sektora. Voditelj projekta mora pokazati prijašnju istraživačku izvrsnost, kreativnost i/ili prijašnji uspjeh u području razvoja istraživanja i inovacija.

Prihvatljivi prijavitelji projekata su organizacije za istraživanje i širenje znanja ili istraživačke organizacije, a partnerstvo u okviru Poziva nije dozvoljeno.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 400.000,00 eura, a najviši 750.000,00 eura. Potpora može iznositi 100% prihvatljivih troškova projekta.

Prihvatljivi troškovi u sklopu ovog poziva obuhvaćaju troškove istraživačkog osoblja, doktorata, kupnje opreme, korištenja opreme na drugoj instituciji te kupnje materijala i sitnog inventara (za potrebe istraživačkog rada), troškove vanjskih usluga istraživanja, troškove kratkoročnih i srednjoročnih putovanja, troškove povezane s transferom znanja i tehnologije (vanjske usluge, pristojbe uredima za zaštitu intelektualnog vlasništva, diseminacija) te troškove upravljanja projektom (trošak osoblja ili vanjske usluge za upravljanje projektom, trošak vanjskih usluga za pripremu/provedbu postupaka nabave, izrada mrežnih stranica projekta). Neizravni troškovi iznose do 15% prihvatljivih troškova osoblja uključenog u provedbu projekta.

Trajanje projekta je maksimalno 36 mjeseci, a provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj može podnijeti više projektnih prijedloga, te se s jednim prijaviteljem može se sklopiti više od jednog ugovora.

Projektni prijedlozi mogu se predavati od 17. siječnja do 17.  travnja 2023. godine (krajnji rok za prijavu).

Dodatne informacije o pozivu, uvjetima i načinu prijave dostupni su na platformi fondovieu, kroz kojega se projekti i prijavljuju. Posebno obratite pozornost na kategoriju Pitanja i odgovori gdje nadležna tijela pružaju pojašnjenja natječajne dokumentacije.

Skip to content