KATEGORIJE

Objavljen je poziv “Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača”

19.01.2023. / vijesti / eu projekti

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Start-up/spin off poduzeća mladih istraživača“. Poziv se financira iz instrumenta EU sljedeće generacije.

Pozivom se potiče mlade istraživače zaposlene na javnim istraživačkim organizacijama da pokrenu vlastito poduzeće i razviju poslovanje temeljeno na istraživačko-razvojnim aktivnostima i komercijalizaciji njihovih rezultata. Termin ‘mladi istraživači‘ odnosi se na doktorske studente i istraživače do sedam godina nakon stjecanja doktorata. Pod start-up/spin-off poduzećem podrazumijeva se poduzeće ne starije od pet godina, čije je poslovanje zasnovano na izvornim istraživanjima ili tehnologijama razvijenim na istraživačkoj organizaciji.

Prihvatljivi prijavitelji projekata su mikro i mala poduzeća, osnovana najviše pet godina prije dana podnošenja projektnog prijedloga, a koja nisu još raspodijelila dobit. Moraju biti u (su)vlasništvu jednog ili više mladih istraživača, zaposlenih na javnoj istraživačkoj organizaciji u RH te imati regulirane uvjete korištenja intelektualnog vlasništva za tehnologiju ili rješenje koje je predmet projekta. Partnerstvo na projektima nije predviđeno ovim Pozivom.

Projektom će se financirati aktivnosti novoosnovanih poduzeća u (su)vlasništvu mladih istraživača namijenjene razvoju inovacija u predkomercijalnoj fazi, kroz podršku razvoja proizvoda (dobra ili usluge), te povećanja spremnosti poduzeća za nove investicije. Prijavitelj uz projektnu prijavu treba priložiti poslovni plan, kojim su adresirani ključni elementi poslovnog poduhvata.

Najniži iznos bespovratnih sredstava koji se može dodijeliti pojedinom projektu iznosi 66.000,00 eura, a najviši 200.000,00 eura.

Predviđeno trajanje projekta je maksimalno 30 mjeseci, a provedba projekta ne smije započeti prije predaje projektnog prijedloga.

Prijavitelj može podnijeti više od jednog projektnog prijedloga, međutim može sklopiti najviše jedan Ugovor u okviru ovog Poziva.

Projektni prijedlozi mogu se predavati od 17. siječnja do 17.  svibnja 2023. godine (krajnji rok za prijavu).

Dodatne informacije o pozivu, uvjetima i načinu prijave dostupni su na platformi fondovieu, kroz koju se projekti i prijavljuju.

Skip to content